Nieuws

Positieve ervaringen met duurmelken

Een korte tussenkalftijd, de tijd tussen twee afkalvingen, zorgt voor goede financiële resultaten voor melkveehouders. Een tussenkalftijd van een jaar zou optimaal zijn, maar er zijn ook melkveehouders die bewust een langere tussenkalftijd nastreven. Duurmelken levert voordelen op.

Om de goede financiële resultaten te halen is in de melkveehouderij het advies de tussenkalftijd te verkorten. Een tussenkalftijd van 365 dagen is optimaal. Maar er zijn diverse melkveehouders en deskundigen die beginnen te twijfelen aan het advies, schrijft vakblad Veeteelt in het artikel 'Korte tussenkalftijd verliest heel langzaam fans'. Melkgeitenhouders hebben goede ervaringen met duurmelken waarbij je het aflammermoment vooruitschuift. De levensproductie neemt toe, het antibioticagebruik daalt en het arbeidsgemak neemt toe.

Melkveehouderij

Jeannette van de Ven van de vakgroep Melkgeitenhouderij LTO Nederland en veevoerspecialist Dirk-Jan Vonk denken dat duurmelken ook voor de melkveehouderij kansen heeft. Melkveehouders kunnen beginnen met koeien die veel produceren en lastig droog te krijgen zijn. 'Zoek de koeien uit waar een langere tussenkalftijd bij past en begin met het voorzichtig opschuiven ervan', zo is het advies van Vonk.

Tussenkalftijd

Er zijn al melkveehouders die ervaringen hebben met duurmelken, zoals de Rob Hubens in Beesel en Peter de Wit in Werkhoven. Hubens ziet dat je koeien gezonder houdt omdat je een of twee kalvingen in het leven overslaat. Bij Peter de Wit ligt de tussenkalftijd zo rond de 470 dagen. Hij ziet meerdere voordelen van het duurmelken. De diergezondheidskosten worden lager net als de hoeveelheid arbeid. Rond het afkalven zijn die diergezondheidskosten immers het hoogst en afkalven kost tijd. Bovendien geven koeien aan het einde van de lactatieperiode hoogste gehalten met in verhouding het minste krachtvoer, zo zegt hij.

Praktijknetwerk

Om veehouders voor de toekomst betrouwbare handvatten over duurmelken is op de Dairy Campus in Leeuwarden afgelopen jaar een proef 'Lactatie op maat' begonnen met 150 koeien. Onderzoekers kijken naar de gezondheids- en productie-effecten van duurmelken. De proef duurt 2,5 jaar. Daarnaast is een praktijknetwerk gestart met melkveehouders die ervaring hebben met duurmelken of die er mee willen beginnen, zodat bij het onderzoek gebruik gemaakt kan worden van praktijkervaringen.

(Bron foto: Shutterstock)