Nieuws

Praktijkproject levert nieuwe criteria welzijn melkvee

Veel melkveehouders in Nederland nemen al deel aan KoeKompas, een instrument om diergezondheid en dierenwelzijn op een bedrijf in kaart te brengen. In het Praktijkproject Welzijnsmonitor doet de de sector ervaring op met het opstellen van aanvullende criteria voor dierenwelzijn, zodat KoeKompas beter aansluit bij het Europese Welfare Quality-systeem.

In het vakblad Veeteelt wordt in vier artikelen aandacht besteed aan het Praktijkproject Welzijnsmonitor. In deel 1: 'Watervoorziening vaak blinde vlek' wordt dieper ingegaan op de beschikbaarheid van schoon water en voer als factoren bij het welzijn van koeien. Hoewel er bij het inkuilen nog weleens wat verbeterd kan worden, is de kwaliteit van het voer meestal goed. Bij water gaat het volgens dierenarts Hans Caron vaker fout. Zo zijn er niet altijd voldoende drinkpunten en worden drinkbakken niet vaak genoeg schoongemaakt.

Kijken naar de koe

In deel 2: 'Koe laat zien of ligbox voldoet' en deel 3: 'Locomotie sleutel in welzijn' komt naar voren dat observeren erg belangrijk is bij het scoren van welzijnsfactoren. In het bestaande KoeKompas wordt voornamelijk de omgeving van de koe gemeten. Dat kan in veel gevallen een betrouwbare indicator voor dierenwelzijn vormen, zoals bij de afmeting van de ligbox. Maar in de praktijk blijkt dat het observeren van de koe ook veel informatie oplevert over de huisvesting en het management op het bedrijf. Volgens deel 4: 'Omgang boer met koe lastig te scoren', kun je gedrag zelfs uitsluitend scoren op basis van observatie. Bijvoorbeeld of de koe een stap terug doet als de boer haar benadert bij het voerhek.

(Foto: K. de Boer)