Nieuws

Praktische handleiding draagt bij aan verantwoord transport runderen

Diverse stakeholders uit de rundveesector hebben gezamenlijk een handleiding samengesteld om te kunnen beoordelen of een volwassen rund fit genoeg is om vervoerd te worden.

Handleiding transport volwassen runderen

De handleiding is met name geschreven voor professionals die direct betrokken zijn bij het transport van volwassen runderen. De handleiding heeft een praktisch karakter en is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel beschrijft de basisbepalingen uit de wet- en regelgeving (EU Regulation 1/2005) t.b.v. de bescherming van dieren tijdens transport. Het tweede deel beschrijft en illustreert condities van dieren die niet geschikt zijn om vervoerd te worden. In het derde en laatste deel worden condities van dieren beschreven die nader onderzocht moeten worden voordat de beslissing, al dan niet geschikt om op transport te gaan, kan worden genomen.

Samenstellers handleiding

De Eurogroup for Animals, de Europese brancheorganisatie voor de vleesverwerkende industrie (UECBV), Animal’s Angels, European Livestock Transporters (ELT), Federation of Veterinarians of Europe (FVE) en de International Road Transport Union (IRU) willen middels deze praktische handleiding bijdragen aan meer verantwoord rundveetransport.

Gebruik handleiding

De handleiding is een aanvulling op de wetgeving en is niet bedoeld om een diagnose van een dier te stellen. Met nadruk wordt gesteld dat de dierenarts de enige is die bevoegd is om een diagnose te stellen. Dierenartsen kunnen een kopie van de handleiding opvragen door contact op te nemen met bovengenoemde stakeholders of te mailen naar info@uecbv.eu. De handleiding is beschikbaar in het Engels, Duits, Spaans en Frans. Italiaanse en Portugese versies zijn in voorbereiding.(Bron foto: Wageningen UR)

Contact

UECBV