Menu
Nieuws

Preventie vogelaanvaringen onderwerp van onderzoek

Omdat vogels rondom vliegvelden een gevaar kunnen zijn voor de luchtvaart vindt er veel bestrijding van vogeloverlast plaats. Met name bestrijdingsmethoden waarbij dieren gedood worden zijn uit oogpunt van dierenwelzijn omstreden.

false

false

false

false