Nieuws

Preventie vogelaanvaringen onderwerp van onderzoek

Omdat vogels rondom vliegvelden een gevaar kunnen zijn voor de luchtvaart vindt er veel bestrijding van vogeloverlast plaats. Met name bestrijdingsmethoden waarbij dieren gedood worden zijn uit oogpunt van dierenwelzijn omstreden.

Vogelgevaar bij vliegvelden

Vogels in de nabijheid van dalende en opstijgende vliegtuigen kunnen de oorzaak zijn van vliegtuigongelukken met meer of minder ernstige gevolgen. Er wordt daarom veel geld gestoken in de bestrijding van vogeloverlast rondom vliegvelden. Bestrijdingsmethoden waarbij dieren gedood worden zijn omstreden. Mede daarom is er ook onderzoek naar preventie van vogelaanvaringen.

Betere zichtbaarheid vliegtuigen voor ganzen

In 2009 verongelukte een vliegtuig bij New York. Bij het opstijgen kwam het vliegtuig in een vlucht Canadese ganzen terecht en moest een noodlanding maken in de rivier de Hudson. Dit ongeluk was aanleiding voor een onderzoek naar methoden om dit soort vogelaanvaringen te voorkomen. In dit onderzoek werd met behulp van modelvliegtuigjes gekeken hoe de zichtbaarheid van vliegtuigen voor vogels verbeterd kon worden. Resultaten lieten zien dat Canadese ganzen naderende vliegtuigen proberen te vermijden en dat het daarbij geen verschil maakt of de vliegtuigen beschilderd zijn om ze op roofvogels te laten lijken. Verder bleek dat verlichting van de vliegtuigen ook overdag de zichtbaarheid aanzienlijk verbeterde. Vooral als daarbij ook veel ultraviolet licht werd gebruikt.

Bestrijding rondom Schiphol omstreden

Maatregelen om het gevaar van botsingen met ganzen rondom Schiphol te verminderen krijgen de laatste tijd weer veel kritiek. Onlangs werd toestemming verleend om gevangen gassen te vergassen. Een rechterlijke uitspraak bevestigde dat deze toestemming rechtmatig was. Ondanks dat het ganzenvlees vervolgens werd gedoneerd aan voedselbanken was en is er veel weerstand. Organisaties zoals de Faunabescherming en Ganzenbescherming lieten blijken niet eens te zijn met dit onderdeel van het preventiebeleid.


(Bron foto: Wikimedia, A. Beijer)