Nieuws

Preventief gezondheidsplan huisdieren stimuleert bezoek aan dierenarts

Amerikaanse onderzoekers hebben gekeken naar de belangrijkste factoren die invloed hebben op het bezoek van huisdiereneigenaren aan de dierenarts. Er is vooral behoefte aan scherpere prijzen, duidelijke informatie en een duidelijk gezondheidsplan.

Afname bezoek dierenarts

De economische recessie heeft een negatieve invloed gehad op het bezoek aan dierenartsenpraktijken. In de Verenigde Staten werd echter al een daling in het aantal bezoeken aan dierenartsenpraktijken opgemerkt in 2006, voor de start van de economische recessie. De daling was opvallend omdat de omvang van de huisdierpopulatie juist was toegenomen. Amerikaanse onderzoekers hebben een onderzoek uitgevoerd onder huisdiereneigenaren naar de belangrijkste oorzaken voor de afname in het aantal dierenartsbezoeken en welke aanpassingen gewenst zijn om deze daling te kunnen stoppen. Ze hebben hun bevindingen gepresenteerd in het Journal of the American Veterinary Medical Association.

Sleutelfactoren bezoek dierenarts

Uit het Amerikaanse onderzoek blijkt dat in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht niet alleen de economische recessie een rol heeft gespeeld in de afname van het aantal dierenartsbezoeken. Voor een deel van de eigenaren is het belang van veterinair advies en een jaarlijkse controle door een dierenarts niet duidelijk. Daarnaast spelen de stijgende kosten en automatisch meestijgende prijzen in de dierenartsenpraktijk een belangrijke rol. Dierenartsen(praktijken) kunnen hier gedeeltelijk zelf op inspelen door de dienstverlening aan te passen of uit te breiden. De belangrijkste verbeterpunten zijn scherpere prijzen en duidelijke informatie over wanneer een dier bepaalde zorg nodig heeft. Eigenaren geven hierbij de voorkeur aan een duidelijk omlijnd welzijnsprogramma met maandelijkse betalingstermijnen.

Preventief gezondheidsplan

In Engeland zijn gezondheidsprogramma’s al jaren een populaire service aan klanten van dierenartsenpraktijken. Daar heet het 'Pet Care Plan'. Inmiddels wordt deze service ook in de Verenigde Staten aangeboden. Ook in Nederland is er nu een dergelijk plan geïntroduceerd onder de naam Huisdieren ZorgPlan. Huisdiereneigenaren betalen dan een vast maandelijks bedrag waarmee ze de preventieve gezondheidszorg kunnen betalen. In het abonnement zit de jaarlijkse vaccinatie, 12 maanden anti-vlooien en tekenmiddelen, voor een jaar ontworming en een half jaarlijkse extra gezondheidscontrole bij de dierenarts. Daarnaast zijn er diverse services inclusief die per dierenartsenpraktijk kunnen verschillen zoals nagels knippen, gebitscontrole of een consult bij de dierenartsassistent. Behandeling van ziektes of ongelukjes vallen buiten het Zorgplan.

(Bron foto: Hogeschool Van Hall Larenstein)