Nieuws

Prinsjesdag 2015: Extra ruimte voor vernieuwend ondernemerschap

De Koning heeft op Prinsjesdag in de Troonrede de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar bekendgemaakt. Zo komt er extra ruimte en financiering voor vernieuwend ondernemerschap in de agrarische sector, om belangrijke stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid waaronder dierenwelzijn en biodiversiteit.

Begroting 2016

In de begroting 2016 van het ministerie van Economische Zaken (EZ), die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd, is te lezen dat minister Kamp en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken (EZ) een verantwoorde ontwikkeling van de agrarische sector willen ondersteunen. Het EU-voorzitterschap van Nederland, in de eerste helft van 2016, biedt de mogelijkheid om belangrijke stappen te zetten op onderwerpen als de interne markt voor producten en diensten, dierenwelzijn en betere regelgeving en het verdienvermogen van Nederland en Europa te vergroten.

Ontwikkeling agrarische sector

EZ wil graag extra financiering creëren voor innovatieve en startende bedrijven die op zoek zijn naar financiering om door te kunnen groeien. Hierdoor krijgen vernieuwende ondernemers meer ruimte, waardoor zij nieuwe diensten en producten sneller kunnen ontwikkelen en op de markt brengen. Met handelsmissies zet EZ verder in op het aanboren van nieuwe afzetmarkten voor landbouwproducten én voor agrarische kennis. Om de concurrentiepositie verder te versterken wil de overheid met de samen met sectoren werken aan onder meer een duurzame en toekomstbestendige varkens- en tuinbouwsector.

Bescherming biodiversiteit

Een goede bescherming van de biodiversiteit in Nederland zonder de lasten te verhogen. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe wet Natuurbescherming. Om maatwerk mogelijk te maken, krijgen de provincies de regie over het natuurbeleid. Deze nieuwe wet geeft daarnaast ruimte om te ondernemen met natuur. Het streven is dat de wet met ingang van 1 maart 2016 van kracht wordt. Boeren kunnen vanaf 1 januari 2016 samen plannen indienen om natuur te ontwikkelen en te beheren. In totaal is 70 miljoen euro beschikbaar voor dit collectieve agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

(Bron foto: Wikimedia_Rutte)