Nieuws

Pro Dromi: project afgerond en nu de praktijk

Een duurzaam en maatschappelijk gewaardeerd huisvestingsconcept voor zeugen en haar biggen: de doelstelling van Pro Dromi. De kennis uit dit in 2013 afgeronde project wordt nu in praktijk gebracht.

Veertien varkenshouders maken al sinds het begin van het project deel uit van het projectnetwerk (genaamd 'Wat liggen ze er mooi bij'). Zoals is te lezen in V-focus hebben vijf varkenshouders begin 2014 laten weten datzelfde jaar nog een nieuwe zeugenstal te zullen bouwen volgens het Pro Dromi-concept. 'Dit is een geweldig resultaat waarop de ondernemers trots zijn', aldus projectleider Anita Hoofs van Wageningen UR (zie Innoveren in huisvesting mét en vanuit de praktijk).

Investeren

Ervaringsverhalen wist de redactie van Pig Business ook al op te diepen. In het artikel 'Duur, maar goed voor zeug en biggen' komen drie gebruikers van Pro Dromi aan het woord. De ervaringen met de hokken variëren van een jaar tot zo’n twee jaar. In het vakblad worden de meerkosten van het systeem 'het enige nadeel' genoemd, veroorzaakt door meer arbeid, uitval en de kosten van de Pro Dromi-box. Verder zijn de varkenshouders tevreden.

De een denkt dat de voordelen ongeveer opwegen tegen de nadelen. De ander denkt dat er nog meer potentie in het Pro Dromi-systeem zit. Daarnaast ervaart ook niet iedereen dezelfde nadelen. Zo vraagt een gebruiker zich af of de uitval veel verschilt met die van andere systemen. Deze merkt ook op: 'Het zou echter wel fijn zijn als de overheid bij een dergelijke investering de garantie kon geven dat deze kraamhokken de komende decennia toegestaan blijven'.

Voordelen

Voordelen die genoemd worden: zeugen zijn rustiger vanwege meer vrijheid, ze nemen meer voer op, produceren meer melk, de biggen worden zwaarder gespeend, afbiggen gaat vlotter (waardoor alle biggen dan ruim voldoende biest van goede kwaliteit kunnen opnemen: goed voor de weerstand), zeugen geven meer zoogbeurten en er is veel en goed contact tussen zeug en biggen; moedereigenschappen komen beter tot uiting. Verder bieden de hokken de gelegenheid de zeugen te voeren in het bijzijn van de biggen, waardoor de kleintjes eetgedrag kunnen afkijken. Tot slot wordt opgemerkt: 'Ik heb echt het gevoel dat de zeugen zich hier happy in voelen; ze liggen er met een smile in'.


Systeem

In het artikel Pro Dromi farmers getuigen in Management&Techniek is meer te lezen over het systeem zelf en de resultaten uit het onderzoek dat is verricht ter afsluiting van het project dat in 2009 startte. Te lezen is dat het project heeft geleid tot drie concrete uitvoeringen: 'Pro Dromi 1 is een traditioneel kraamhok waarbij er 8 speciale onderdelen zijn toegevoegd, de zogenaamde Easy's', 'Pro Dromi 2 is een volledig vrijloopkraamhok' en 'Een derde variant is een combinatie van de eerste 2 concepten. Het is een kraamhok waarbij de zeug enkel de eerste 4 dagen na het biggen is gefixeerd. Dit wordt dan ook Pro Dromi 1.5 genoemd'.


In het artikel wordt uitgelegd welke zogenaamde Easy's er zijn voor de conventionele kraamhokken. Denk aan Easy Catch & Easy Clean en Easy Nesting. Meer informatie over het systeem staat ook op de projectpagina Pro Dromi.(Bron foto: Thinkstock)

Links

(1)