Nieuws

Probiotisch reinigen varkensstal niet effectief

Gebruik van probiotische reinigingsmiddelen zou een alternatief kunnen zijn om bacteriën onschadelijk te maken die resistent zijn tegen gangbare ontsmettingsmiddelen. Maar de effectiviteit is niet zo groot.

De effectiviteit van klassieke ontsmettingsmiddelen wordt niet geëvenaard door de probiotische ontsmettingsmiddelen, zo begint Management&Techniek het artikel 'Vormt probiotisch reinigen een alternatief?'. Het vakblad baseert zich op een praktijkproef die is uitgevoerd door het Vlaamse ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek). Het aantal ongewenste bacteriën is na probiotische reiniging hoger dan na klassieke ontsmetting, blijkt uit de resultaten.

Ziekeverwekkers

Ziekteverwekkende bacteriën als enterococcen, faecale coliformen, E. coli en MRSA kunnen sterfte veroorzaken bij biggen, bovendien kunnen ze soms een risico vormen voor de volksgezondheid. Daarom moet je die ziekteverwekkers bestrijden, dat doe je door stallen goed te reinigen met ontsmettingsmiddelen.

Resistentie

Het blijkt dat sommige bacteriën, zoals Staphylococcus aureus en E. coli, resistentie hebben ontwikkeld tegen bepaalde ontsmettingsmiddelen. Reiniging met probiotica zou dan een alternatief kunnen zijn. Probiotische reiniging is gebaseerd op het principe dat goede bacteriën de plaats van de ongewenste bacteriën innemen en de ontwikkeling van die ongewenste bacteriën verstoren.

Geen alternatief

Uit het onderzoek blijkt dat na probiotische reiniging meer ziekteverwekkende bacteriën gevonden worden dan na klassieke reiniging. Dat is riskant, omdat er een verhoogde kans op besmetting ontstaat van pas gespeende biggen. Toepassing van de probiotica zorgde ook niet voor een verbeterde voederconversie ten opzichte van de klassieke reiniging en ontsmetting. Op basis van dit onderzoek lijkt probiotische reiniging nog geen goed alternatief.

Meer informatie over toepassing van probiotica in de varkenshouderij vind je in het stalboekje Varkens. Meer stalboekjes vind je in het dossier 'Natuurlijk gezond' van Groen Kennisnet.

(Bron foto: Thinkstock)

Links

(1)