Nieuws

Problemen met rashonden blijven aandacht vragen

Het Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie voor het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) op woensdag 2 februari was voor zowel de Sophia Vereeniging als de Stichting Dier en Recht aanleiding om de rashondenproblematiek onder de aandacht te brengen.

Fokkerijstop Cavalier King Charles Spaniël geëist

De Stichting Dier en Recht eist van de Raad van Beheer, van de Cavalier Club Nederland en van fokkers dat ze op de korte termijn stoppen met het fokken van de rashond Cavalier King Charles Spaniël. De stichting is van mening dat de gezondheidstoestand van dit ras zo slecht is dat verder gaan met dit ras onverantwoord is. Wanneer er geen fokverbod komt zal een aanklacht bij de rechtbank komen tegen de verantwoordelijke organisaties en fokkers. De Sophia Vereeniging heeft de rashondenproblematiek via een door 10.000 mensen ondertekende brandbrief nog eens onder de aandacht gebracht van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Overheidsbeleid

Voorafgaand aan het overleg van de Vaste Kamercommissie voor EL&I had de staatssecretaris al een brief aan de Tweede kamer gestuurd met een reactie op een uitzending van het programma ‘Zembla’ over rashondenproblematiek. Tijdens de vergadering zei Bleker toe dat er deze maand nog een Algemene Maatregel van Bestuur komt waarmee het fokken op kenmerken die schadelijk zijn voor de gezondheid van de dieren aangepakt wordt.

Fokkerij rashonden al langer ter discussie

De negatieve gevolgen van vormen van rashondenfokkerij staan al langer ter discussie. De BBC documentaire 'Pedigree Dogs Exposed' in 2008 over rashondenfokkerij speelde hier een belangrijke rol in. Via onderzoek van Genetic Counselling Services werd de problematiek voor de Labrador Retriever al veel eerder in Nederland onder de aandacht gebracht.  Het Dierenwelzijnsweb bracht naar aanleiding van zowel de uitzending van ‘Zembla’ als het rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden over fokkerij en voortplantingstechnieken afgelopen december een uitgebreid bericht over deze problematiek.


(Bron foto: Wikimedia)