Nieuws

Productie zeugen neemt verder toe

Het aantal levend geboren biggen per worp ligt in 2014 voor het eerst op veertien stuks. De toename is voor Wakker Dier reden om de noodklok te luiden: "Grotere tomen gaan gepaard met meer sterfte van biggen."

Grotere worpen

Uit cijfers van de varkenssector blijkt dat het aantal levend geboren biggen per worp verder is gestegen. In 2014 lag dit kengetal voor het eerst op 14 biggen. In 2013 en 2011 was dit nog, respectievelijk, 13.8 en 13.4 biggen. Als gevolg van de stijging van het aantal levend geboren biggen stijgt ook het aantal gespeende biggen per worp. In de eerste helft van 2014 werden er per worp 12.2 biggen gespeend, 0.1 meer dan in 2013.

Samen met het grotere aantal levend geboren biggen neemt ook het aantal dood geboren biggen per worp toe naar 1,1 in de eerste helft van 2014. In 2011 werd er gemiddeld minder dan één big dood geboren per worp. Uit de verzamelde gegevens blijkt verder dat het aantal doodgeboren biggen bij de oudereworps-zeugen flink toeneemt. Een zesdeworps zeug heeft gemiddeld 1,6 doodgeboren biggen.

Meer biggensterfte

Wakker Dier heeft deze week de strijd geopend tegen het steeds productiever worden van zeugen door fokkerij. "De productie gaat omhoog, maar tegen welke kosten?", aldus Wakker Dier. De grotere tomen gaan - in absolute aantal - gepaard met meer sterfte van biggen. Het aantal uitvallers onder biggen is volgens de actiegroep nog nooit zo hoog geweest. Op jaarbasis zou de biggensterfte uitkomen op 4 miljoen stuks.

Wakker Dier zet ook vraagtekens bij het welzijn van de overlevende biggen: "De overlevende biggen zijn zwakker, hebben een slechtere weerstand en zijn gevoeliger voor stress. Bovendien kunnen niet alle biggetjes gevoed worden door de zeug. Er worden allerlei kunstmatige ingrepen toegepast om ze in leven te houden. Sommige van deze ingrepen zijn in strijd met de wet. Biggen worden soms op een leeftijd van 3 dagen bij een zeug weggehaald en bij een kunstzeug gelegd. Volgens de wet mogen biggen pas op een leeftijd van 3 weken worden gespeend." Ook de zeugen lijden volgens Wakker Dier onder de hoge productie. "Er zijn meer gezondheidsproblemen. Een zeug blijft zelden langer dan drie jaar in productie."

Vitale varkens

In 2009 heeft de varkenssector de 'Stuurgroep Bigvitaliteit' opgericht na maatschappelijke onrust over de hoge biggensterfte. Deze stuurgroep verzamelt informatie over biggen- en varkenssterfte, analyseert deze en zet acties uit om de sterfte van varkens verder te verlagen. De aanpak van de stuurgroep heeft volgens Wakker Dier niet gewerkt. De organisatie vindt daarom dat de overheid moet ingrijpen. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken moet een grens stellen aan het doorfokken van zeugen op grote tomen. Bovendien wil Wakker Dier dat de staatssecretaris de huidige wetten handhaaft en bedrijven die standaard biggen van 3 dagen oud bij de moeder weghaalt, gaat beboeten. Wakker Dier heeft hiervoor een brief naar de staatssecretaris gestuurd.


(Bron foto: Farmula One)