Menu
Nieuws

Raad van de Europese Unie zet in op aanscherping dierenwelzijnswetgeving

De Raad van de Europese Unie heeft deze week conclusies over dierenwelzijn aangenomen. De conclusies onderstrepen het belang van dierenwelzijn als integraal onderdeel van een duurzame dierlijke productie.

false

false

Links

(2)