Nieuws

Rapport: beperk risico’s vogelgriep bij vrije uitloop

Het risico op een infectie met vogelgriep is op pluimveebedrijven met vrije uitloop elf keer hoger dan op andere legbedrijven. Om deze risico’s te beheersen, zijn aanbevelingen opgesteld.

Het Centraal Veterinair Instituut, onderdeel van Wageningen UR, deed onderzoek naar de uitbraken van aviaire influenza (AI) en het verband met het houden van vrije uitloop-kippen (zie link). Staatssecretaris Bleker van EL&I gaf opdracht voor het onderzoek na de uitbraak van het laag pathogene aviaire influenza in Kootwijkerbroek in mei 2011.

Rapport met aanbevelingen

Naast het rapport van het CVI over de infecties op pluimveebedrijven in Nederland, verscheen het rapport van de vakgroep pluimveehouderij van LTO/NOP. Dit rapport bevat aanbevelingen om de risico’s van verspreiding van het vogelgriepvirus op pluimveebedrijven met vrije uitloop te verkleinen.

De opstellers van het rapport van LTO/NOP pleiten onder meer voor het instellen van een werkgroep bij het ministerie van EL&I die richtlijnen moet opstellen voor het uitroepen van periodieke ophokgeboden. Ook willen ze de mogelijkheden onderzoeken voor regionaal beleid, zoals extra eisen aan bedrijven in pluimveedichte gebieden.

Vaccineren?

Andere aanbevelingen behelsen onder meer onderzoek naar het preventief vaccineren van buitenlopend pluimvee tegen AI. Ook wil de pluimveesector onderzoek naar manieren om via genetische weg de weerstand van pluimvee tegen AI te verhogen.

Het bestuur van het Productschap Pluimveevlees en eieren (PVE) onderstreept de genoemde acties en zal een campagne opzetten om het risicobewustzijn van pluimveehouders met een uitloopsysteem te vergroten.


(Bron foto: xx)