Nieuws

Rapport Brand in veestallen moet leiden tot actie

De organisatie Wakker Dier is samen met de brandweer afgelopen maandag begonnen met een publiekscampagne voor brandveiligere stallen.

Brandalarm

De campagne, onder de naam ‘Brandalarm’, benadrukt dat de huidige wetgeving onvoldoende bescherming biedt voor de dieren. De eisen die nu worden gesteld aan de brandveiligheid in stallen zijn gelijk aan die voor lichte industrie. Brandmelders en bluswater zijn niet verplicht. Wakker Dier stelt dat deze situatie heeft bijgedragen aan het aantal van ruim 1 miljoen dieren die de afgelopen 5 jaar bij stalbranden is omgekomen. De brandweer kan vaak niet meer doen dan lijdzaam toekijken hoe de kippen en varkens verbranden

Gewenste maatregelen

Wakker Dier vraagt van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu maatregelen voor bestaande en nieuwe stallen om de brandveiligheid te verbeteren. Deze maatregelen hebben betrekking op de volgende aspecten:

  • Het voorkomen van branden. Het gebruik van veiligere bouwmaterialen en elektrische installaties, periodieke controles en voorlichting aan veehouders dragen hieraan bij;
  • Het vergroten van de overlevingskansen van dieren bij brand. Hiertoe moet de brandweer de kans krijgen de dieren te redden. Voldoende bluswater, sprinklerinstallaties, brandalarm zijn hiervoor noodzakelijke voorwaarden;
  • Snelle hulp voor dieren na een brand. Voorlichting aan hulpverleners, dierenartsen en boeren helpt ernstig lijden van de dieren te voorkomen.

Wakker Dier sluit zich aan bij de opvatting van de Brandraad in 2009 dat het gelijkschakelen van dier en mens bij het preventiebeleid zal leiden tot een aanzienlijke verbetering.

Rapport Brand in veestallen

In 2010 werd het rapport ‘Brand in veestallen’ gepresenteerd aan het ministerie van LNV (nu ELI) door LTO en de Dierenbescherming. Wakker Dier vindt dat de aanbevelingen uit het rapport zo snel mogelijk moeten worden opgevolgd. In het rapport werd geconcludeerd dat branden in stallen kunnen en moeten worden voorkomen. De meeste branden ontstaan door kortsluiting of door brandgevaarlijke activiteiten zoals lassen in de stal. Wakker Dier wil dat de aanbevelingen uit het rapport zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

(Bron foto: 'Brand in veestallen')