Nieuws

Rapport Wakker Dier stimulans voor verdere verduurzaming melkveehouderij

Het zeer kritische rapport over de Nederlandse melkveehouderij dat half september is gepubliceerd door Wakker Dier, is positief ontvangen door LTO Nederland.

Aan veel van de kritiekpunten wordt in het project ‘Duurzame Zuivelketen’ al gewerkt, reageert LTO Nederland op het rapport ‘Vijf voor twaalf voor de Nederlandse melkveehouderij’. In haar rapport heeft Wakker Dier ook oog voor de dilemma’s waar melkveehouders alle dagen voor staan en dat opent de deur voor een vervolggesprek met de critici.

Wake-up call

Dat Wakker Dier het rapport vooral ziet als een wake-up call voor de consument en de supermarkten, verheugt LTO Nederland. Door hun koopgedrag hebben consumenten invloed op de ontwikkeling van de melkveehouderij. Zo hoort het te zijn, meent LTO Nederland. Consumenten kunnen door hun vraag naar duurzaam en welzijnsvriendelijk geproduceerde zuivel een duidelijke stimulans geven aan verduurzaming van de melkveehouderij. Daarnaast blijft natuurlijk de motivatie van de melkveehouders zelf een belangrijke rol spelen.

Weidegang

Wakker Dier heeft vooral commentaar op de afname van de weidegang en de gezondheid van de koeien die veel op stal staan. Inderdaad komt een deel van de koeien niet meer buiten. LTO Nederland staat op het standpunt dat verdere teruggang niet gewenst is. Consumenten kunnen nu al kiezen voor weidemelk.

Doorgaan ingeslagen weg

LTO Nederland ziet in de kritiek op de melkveehouderij kansen en aangrijpingspunten om de ingezette verduurzaming voort te zetten. Tal van praktijkprojecten en -onderzoek moeten de komende jaren antwoord geven op de vragen uit de samenleving en de kritiek van onder meer Wakker Dier. Het rapport is in die zin een stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg.