Nieuws

Rashondenfokkers moeten kennis van zaken hebben

Fokkers van rashonden moeten over kennis en kunde beschikken en een verantwoord fokbeleid voeren waarin dierenwelzijn en gezondheid van de hond en pups voorop staan. Dit stelt staatssecretaris Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

Veroordeling rashondenfokker

Op 12 december 2012 heeft de Rechtbank van Breda een fokker van Ierse Setters veroordeeld tot een schadevergoeding aan een vrouw die een pup bij de fokker had aangeschaft. De pup bleek last te hebben van epilepsie. Volgens de rechter is het binnen Nederland al enige jaren algemeen bekend dat onder rashonden, zoals Ierse setters, veel erfelijke aandoeningen voorkomen. Op de website van de fokker werd niets vermeld over de kans op epilepsie bij dit ras. Potentiële kopers is hiermee belangrijke informatie onthouden.

Uitspraak sluit aan op overheidsbeleid

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de uitspraken van de rechter aansluiten bij het overheidsbeleid. Zij stelt dat fokkers een inspanningsverplichting hebben om ervoor te zorgen dat de hond en de nakomelingen gezond zijn. Zij dienen op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde kennis te hebben over verantwoorde fokkerij.

Nieuwe regelgeving

Sharon Dijksma schrijft in de kamerbrief dat in het conceptbesluit Gezelschapsdieren regels zijn  opgenomen voor bedrijfsmatige fokkers. In dit besluit wordt bepaald dat de wijze waarop met gezelschapsdieren wordt gefokt het welzijn en de gezondheid van ouderdier en nakomelingen niet mag benadelen. Fokkers dienen, voor zover mogelijk, onder meer te voorkomen dat erfelijke ziekten, schadelijke raskenmerken en gedragsproblemen worden doorgegeven. Daarnaast komen er regels over het geven van schriftelijke voorlichting door bedrijfsmatige fokkers. Het besluit wordt eind maart als onderdeel van de nieuwe Wet Dieren besproken in de Tweede Kamer. Ook in het conceptbesluit Houders van Dieren zijn regels voor fokken met gezelschapsdieren opgenomen voor degenen die niet bedrijfsmatig met een gezelschapsdier fokken. Aan het eind van haar brief benadrukt de staatssecretaris nog eens dat fokkerij met gezelschapsdieren op verantwoorde wijze dient plaats te vinden.


(Bron foto: Wikimedia, Pleple2000)