Menu
Nieuws

RDA: sector hulpdieren moet worden geprofessionaliseerd

De sector waarin hulpdieren worden ingezet om mensen met een beperking te helpen moet worden geprofessionaliseerd. Dat is nodig om het welzijn van de betrokken dieren te waarborgen.

Links

(4)
Groeiende bedrijfstak van hulp met dieren heeft professionalisering nodig, nieuwsbericht RDA, mei 2019 Praktijktest bij nieuwe diersoort als productiedier, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb,april 2016 One Health: een afwegingskader voor beleidsbeslissingen, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, februari 2016 Eerste hoogleraar antrozoölogie houdt inaugurele rede, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, december 2013