Nieuws

RDA: zet het dier voorop in kringlooplandbouw

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Kringlooplandbouw
  • Interessant voor
    Veehouder
Bekijk de bronnen
Zet dierenwelzijn en diergezondheid voorop bij de omschakeling naar kringlooplandbouw en bouw verder aan een dierwaardige veehouderij. Deze aanbevelingen doet de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in zijn nieuwe zienswijze ‘Dierenwelzijn in de kringlooplandbouw’.

Omschakeling naar kringlooplandbouw

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten heeft in haar visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ uiteengezet dat het voor Nederland noodzakelijk is om over te stappen op kringlooplandbouw. Dit is een duurzame vorm van landbouw die de basis vormt voor gezond voedsel, de circulaire economie, het herstel van biodiversiteit, koolstofvastlegging, klimaatadaptatie en bodem-, water- en luchtkwaliteit. De RDA heeft geconstateerd dat in het denken over kringlooplandbouw de gevolgen voor welijn en gezondheid van het dier tot nu toe onderbelicht zijn. Nadat in de afgelopen jaren de aandacht voor dierenwelzijn is toegenomen, lijkt in de discussies over kringlooplandbouw die aandacht vaak te ontbreken. Dit was aanleiding voor de RDA om zich te verdiepen in de mogelijke effecten van kringlooplandbouw voor dieren.

Dierwaardige veehouderij

De transitie naar kringlooplandbouw is een systeemverandering en is daarmee ingrijpend en kost tijd. Dit biedt een uitgelezen kans om verder te bouwen aan een maatschappelijk gedragen, dierwaardige veehouderij. Kringlooplandbouw biedt volgens de RDA kansen én bedreigingen. De inrichting van het landbouwsysteem zal gevolgen hebben voor productiedieren. Zo zal het voer meer reststromen uit de levensmiddelenindustrie gaan bevatten en krijgt rundvee waarschijnlijk meer ruwvoer en gras en minder krachtvoer. Deze systeemaanpassingen kunnen gevolgen hebben voor het productieniveau van dieren. Ook is het wellicht nodig om andere, meer robuuste rassen in te zetten die beter om kunnen gaan met andere voeding en huisvesting.

Kennisbundeling en netwerk

Om dierenwelzijn en diergezondheid te verbeteren en te borgen, adviseert de RDA een adviescommissie in te stellen met daarin deelnemers uit de verschillende belangengroeperingen (bedrijfsleven, ngo’s en overheid). Ook is een onderzoeksagenda wenselijk evenals het oprichten van een expertisecentrum voor dierenwelzijn. Deze moet werken als vraagbaak en kennisplatform voor ondernemers die een verandertraject naar kringlooplandbouw willen ingaan. De Raad pleit daarnaast voor versterking van het EU-netwerk om kringlooplandbouw op Europees niveau uit te werken. Binnen Europa is een gelijk speelveld nodig en dat betekent dat Europees draagvlak gevonden moet worden.

Op de website van de Raad voor Dierenaangelegenheden is ook een animatievideo van de zienswijze te vinden.

(Bron foto: Kringlooplandbouw_still uit animatie RDA)

Publicaties

(6)

Links

(5)
Zet het dier voorop in kringlooplandbouw, nieuwsbericht Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), mei 2020 Naar een nieuw partnerschap tussen mensen en dieren, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, september 2019 Zet dierenwelzijn centraal in kringlooplandbouw, column RDA, mei 2019 Omslag naar kringlooplandbouw krijgt een forse impuls, nieuwsbericht Dierenwelzijnsweb, juni 2019 Kringlooplandbouw, dossier Groen Kennisnet