Nieuws

Reactie Minister Verburg op plan van aanpak paardenwelzijn

Minister Verburg heeft aan de hand van een kamerbrief gereageerd op het plan van aanpak van de sector paardenhouderij. De minister vraagt om een jaarlijkse schriftelijke rapportage over de ontwikkeling van het paardenwelzijn.

Plan van Aanpak

De Sectorraad Paarden van LTO heeft dinsdag 13 januari 2009 aan minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zijn Plan van Aanpak Paardenwelzijn aangeboden. Ruim een jaar daarvoor bracht minister Verburg de Nota Dierenwelzijn uit. In het daar bijgevoegde actieprogramma staat dat er een Plan van Aanpak moest komen voor de paardensector in ons land.

Wetenschappelijke onderbouwing

In het Plan van Aanpak wordt verwezen naar een rapport dat is geschreven door WUR-ASG en waarin wetenschappelijke onderbouwing wordt gegeven voor de thema's en acties die genoemd worden in het Plan van Aanpak. In dit rapport kunt u de meest recente wetenschappelijke kennis op de thema's genoemd in het Plan van Aanpak vinden.


(Bron foto: SRP)