Nieuws

Reacties op positieflijst niet onverdeeld positief

Vooral dierenbeschermingsorganisaties zijn tevreden over de positieflijst zoogdieren. Belangenorganisaties voor en van dierhouders zijn vaak fel tegen.

Positieflijst per 1 januari 2014

De samenstelling van de positieflijst voor te houden zoogdieren is nu enkele weken bekend. Het streven is de regeling als bijlage bij het besluit houders van dieren per 1 januari 2014 in werking te laten treden. Dierenbeschermingsorganisaties zoals de WSPA zijn te spreken over de invoering van de lijst, evenals dierenopvangorganisaties. Ook de Zoogdiervereniging is positief. De vereniging stelt dat deze lijst helpt om het verspreiden van exoten in de Nederlandse natuur te voorkomen. De organisatie is ingenomen met bijvoorbeeld het verbod op de Pallas eekhoorn die de inheemse rode eekhoorn zou kunnen verdringen. De vereniging heeft bezwaar tegen het plaatsen van de (Amerikaanse) nerts op de lijst. Deze soort zou een bedreiging vormen voor de inheemse marterachtigen. Elders heeft de Amerikaanse nerts al voor een groot deel de Europese nerts verdrongen.

Willekeurig, onwetenschappelijk en onbegrijpelijk?

De brancheorganisatie Dibevo is op haar website vrij neutraal over de lijst. De organisatie noemt de lijst in het huidige politieke klimaat het maximaal haalbare. De organisatie zet grote vraagtekens bij de juridische haalbaarheid van de regeling. Elders op de Dibevo website worden eigenaren van dierenwinkels opgeroepen hun klanten een petitie tegen de positieflijst te laten tekenen. Georganiseerde hobbydierhouders laten een duidelijk tegengeluid horen. Organisaties van reptielenhouders en vogelhouders zien de bui voor hun sectoren al hangen en roepen op tegen de lijst te ageren. Het krachtigste geluid komt van het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH). Volgens de organisatie is de grondslag van de regeling willekeurig, onwetenschappelijk en onbegrijpelijk. De voorzitter van de organisatie zet in een brief aan staatssecretaris Dijksma de bezwaren uiteen en roept op het houden van de 5300 soorten die niet op de lijst staan (en daarom niet mogen gehouden worden) alsnog toe te staan. Daartoe zouden deze soorten voor invoering van de regeling moeten worden beoordeeld. Daarbij merkt de organisatie op dat de door de WUR aangereikte beoordelingsmethode de wetenschappelijke en juridische toets der kritiek niet zal kunnen doorstaan.


(Bron foto: xx)