Nieuws

Rechtszaak uitbannen ichthyosis bij Golden Retrievers

Stichting Dier&Recht wil op korte termijn ichthyosis bij Golden Retrievers uitbannen. Dier&Recht zet daarbij artikel 3.4 Besluit houders van dieren in, dat een verbod bevat op het fokken van gezelschapsdieren met een ernstige erfelijke aandoening.

Ichthyosis

Ichthyosis is een huidziekte die bij verschillende hondenrassen voorkomt. Het Griekse woord ichthus betekent vis en ligt aan de basis van de benaming ichthyosis. Bij ichthyosisis wordt de huid dik en gaat deze schilferen. De huid kan ook donker verkleuren en ruw worden. In milde gevallen blijft het bij chronische schilfering, zoals bij ‘roos’, soms met jeuk. In ernstige gevallen ontstaan dikke stukken huid met schubachtige schilfering, die ook kunnen openbarsten en waar secundaire infecties kunnen optreden. Ichthyosis is bij Golden Retrievers zelflimiterend (het wordt niet steeds erger) en ontaardt niet in de dramatische aantasting zoals die bij sommige andere rassen, zoals de Amerikaanse bulldog (geen FCI ras) gezien wordt.

Tegenstrijdige cijfers

Volgens Stichting Dier&Recht lijdt zeker de helft van de Golden Retrievers aan ichthyosis. Daarnaast lijdt 22% van de Golden Retrievers aan de erfelijke oogaandoening PRA, 20% aan elleboogdysplasie (ED) en 15% aan heupdysplasie (HD). De Golden Retriever Club Nederland - de enige door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland erkende rasvereniging voor Golden Retrievers - erkent dat ichthyosis een vrij veel voorkomend probleem is. Ze bestrijdt echter de cijfers van Dier&Recht. Volgens de rasvereniging is 27% lijder, 48% drager en 25% vrij, van 814 onderzochte Golden Retrievers in Nederland. Volgens de rasvereniging zijn er via DNA testen nog geen lijders van PRA bekend. “Ruim 90% van de onderzochte honden is door strenge selectie vanaf de jaren 80-90 vrij van HD en ED”, aldus de rasvereniging.

DNA test

Fokkers kunnen hun ouderdieren laten screenen op ichthyosis. DNA-testen op ichthyosis worden op dit moment nog niet verplicht door de Golden Retriever Club (wel een dringend advies). Vanaf april 2016 is dat wél het geval. Er bestaat een DNA-test waarbij heel simpel wat wangslijm kan worden opgestuurd naar een laboratorium. Ichthyosis is een zogenaamd recessieve, autosomale aandoening. Hiermee is het relatief eenvoudig om te selecteren op honden die drager en lijder zijn.

Rechtszaak

Stichting Dier&Recht vindt dat niet genoeg. "Het is onbegrijpelijk dat er pas volgend jaar verplicht getest gaat worden. De wet is al op 1 juli 2014 ingegaan!" "Fokkers van Golden Retrievers moeten zo snel mogelijk alle dieren gaan testen op ichthyosis. Ophouden met fokken als dieren positief testen." Dier&Recht begint daarom een rechtszaak om deze fokkers te dwingen het DNA te testen en gezonde rashonden te fokken.

De uitkomst van de rechtszaak is interessant, vooral om te zien wat de wet in de praktijk gaat betekenen. In het Besluit houders van dieren waarin artikel 3.4 over het fokken met gezelschapsdieren gaat, staat dat het fokken van dieren met ernstige afwijkingen verboden is. Dierhouders moeten er zo veel mogelijk voor zorgen dat ernstige erfelijke afwijkingen, schadelijke kenmerken en ziekten niet worden doorgegeven. De wet spreekt dus van ernstige erfelijke aandoeningen, dus wat vindt de rechter straks ernstig en wat niet?

(Bron foto: Beatrice Milek_Wikimedia)