Nieuws

Regelgeving en voorlichting hard nodig voor het verbeteren van paardenwelzijn

De paardenhouderij krijgt tot 1 september dit jaar de tijd om het welzijn van de dieren te verbeteren. Gebeurt dit niet, dan wil staatssecretaris Henk Bleker van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie ingrijpen met hardere maatregelen. De Dierenbescherming heeft alvast een Paardenbesluit opgesteld.

Bleker wil de branche nog een kans geven omdat het volgens hem beter is als de paardenhouders zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Dan gaat het vooral om een betere voorlichting, want slechte behandeling van paarden zou vaak aan onkunde te wijten zijn.

Paardenbesluit Dierenbescherming

De Dierenbescherming vindt dat het welzijn in de paardensector de afgelopen 3 jaar onvoldoende is verbeterd. Daarom heeft ze zelf een Paardenbesluit opgesteld en dit overhandigd aan staatssecretaris Bleker. Al sinds 2007 heeft de paardensector op aandringen van voormalig minister Verburg gewerkt aan voorstellen om het welzijn van paarden te verbeteren. Er ligt een plan van aanpak. Maar de Dierenbescherming wacht nog altijd op uitvoering van dit plan. De Dierenbescherming vindt dat de Sectorraad Paarden (SRP) een veel te laag ambitieniveau heeft en wil dat het Paardenbesluit de basis wordt voor een Algemene Maatregel van Bestuur die onder de Wet dieren kan worden gehangen. Behalve een vakbekwaamheidsbewijs waaruit voldoende kennis blijkt over het houden en verzorgen van paarden, gaat het Paardenbesluit ook in op zaken als de verzorging, het transport en de huisvesting van paarden. Stallen moeten zodanig worden ingericht dat er rekening wordt gehouden met soorteigen gedrag en het verhinderen van stereotype gedragingen is verboden. Stereotyp gedrag is overigens een signaal dat een paard op dat moment of in het verleden in zijn welzijn is aangetast. Veulens moeten in groepen worden gehouden en elk paard moet minstens 4 uur per dag zich vrij kunnen bewegen. In de draf en rensport is zweepgebruik niet toegestaan.

Reactie Sectorraad Paarden

De misstanden op het gebied van het welzijn van paarden komen vooral voor bij de niet-georganiseerde groep paardenhouders. Dit stelt de SRP in een reactie op de media-aandacht voor het Paardenbesluit van de Dierenbescherming. De SRP wil in samenwerking met het Ministerie van EL&I en de Dierenbescherming komen tot een plan om de niet-georganiseerde groep te bereiken. Een identificatie en registratie systeem is hiervoor erg belangrijk. Het SRP werkt verder samen met het ministerie van EL&I aan welzijnsverbeterende maatregelen in de paardensector aan de hand van het project Welzijnsmonitor Paard. Dit project is in de afrondende fase en is een van de speerpunten van het Plan van Aanpak.

Welzijnsmonitor Paard

In de afgelopen anderhalf jaar is samen met een representatieve groep van bedrijven onderzoek uitgevoerd naar objectieve parameters voor paardenwelzijn, om daarmee te komen tot een welzijnsmonitor. De SRP gaat op basis van de uitkomsten van dit onderzoek bekijken welke handvaten aan hippische ondernemers gegeven kunnen worden om welzijnsaanpassingen op hun bedrijf door te voeren. De welzijnsmonitor biedt tevens het beleid de mogelijkheid om het welzijn van paarden in de komende jaren te monitoren.


(Bron foto: Dierenbescherming)