Nieuws

Regels voor brandveiligheid van stallen

De Tweede Kamer heeft 1 november een motie aangenomen die oproept om uiterlijk per 1 januari 2013 regels op te stellen voor de brandveiligheid van stallen.

Bouwbesluit

In het huidige Bouwbesluit wordt geen onderscheid gemaakt tussen dieren en goederen. Voor stallen gelden daarom dezelfde brandveiligheidsnormen als voor een goederenloods. De Partij voor de Dieren vindt dat deze wetgeving volledig uit de tijd is en diende een motie in, mede in namens de PvdA en de SP. De motie werd gesteund door PVV, PvdA, SP, D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en SGP.

In het rapport ‘Brand in veestallen’ van het onderzoek naar de ernst, omvang, preventie en bestrijding van brand in veestallen (2010) werd uitdrukkelijk aanbevolen om in het Bouwbesluit een apart hoofdstuk met specifieke brandveiligheidseisen voor veestallen op te nemen. Eind augustus liet staatssecretaris Bleker van EL&I de Tweede kamer weten dat er nog geen aanpassing komt in het Bouwbesluit 2012 ten behoeve van de brandpreventie in veestallen. Dat gebeurt nu dus wel in het Bouwbesluit 2013.

Groot risico op brand

De Partij voor de Dieren geeft aan dat juist stallen een groot risico op brand lopen, vanwege kortsluiting en oververhitting van machines of tijdens werkzaamheden in de stal. Vanwege het ontbreken van passende brandveiligheidseisen in de wetgeving kan de brandweer ter plaatse vaak niets meer doen om de dieren te redden. De afgelopen vijf jaar zijn meer dan een miljoen dieren om het leven gekomen bij een stalbrand. Uit recent onderzoek van de Dierenbescherming blijkt dat in de eerste 3 maanden van 2011 ruim 80.000 dieren bij een stalbrand om het leven zijn gekomen.


(Bron foto: BFM)