Nieuws

Reisgids voor het nieuwe veehouden

In 'Het nieuwe veehouden' zoeken veehouders met anderen naar vernieuwingen voor hun bedrijfsvoering. Een onlangs verschenen rapport laat zien hoe je dit aan kunt pakken.

Het rapport 'De kunst van het doorzetten' kun je zien als een verslag van ondernemers, onderzoekers, medewerkers van maatschappelijke instellingen, belangenbehartigers en studenten van een reis naar Het Nieuwe Veehouden, schrijft Ernest van den Boezem, lector Vitale Landbouw, CAH Vilentum in het voorwoord. Het rapport is een vervolg van drie projecten: 'Het nieuwe veehouden 1, 2 en 3'. In die projecten zoeken ondernemers naar nieuwe kansen voor hun bedrijf, nieuwe vormen van bedrijfsvoering of nieuwe verdienmodellen.

Ontwikkelingen

De veehouderij heeft zich vanaf de jaren '50 van de 20e eeuw enorm ontwikkeld als het gaat om arbeidsproductiviteit en kostprijsefficiëntie, zo is te lezen in de inleiding van het rapport. Die ontwikkeling werd mede mogelijk gemaakt door overheid, onderwijs, voorlichting en onderzoek. Maar die ontwikkeling loopt tegen zijn grenzen aan. Er zijn problemen ontstaan op gebied van milieu, mest, maatschappelijke waardering. De veehouderij draagt bij aan het broeikaseffect en consumenten vinden dat dieren met meer respect behandeld moeten worden. Bovendien staat het inkomen van veehouders onder druk omdat ze afhankelijk zijn van de wereldmarkt.

Die ontwikkelingen leiden er toe dat veehouders op zoek gaan naar nieuwe bedrijfsmodellen zodat ze kunnen werken aan duurzaamheid, aan een lagere broeikasuitstoot, emissie van meststoffen of andere verdienmodellen. Het rapport is een weergave van ervaringen uit workshops, interviews, studies en bijeenkomsten.

Innovatie

Verschillende modellen en theorieën komen in de publicatie aan bod zoals het Multi-level Perspectief, een model om veranderingsprocessen te kunnen begrijpen. Het innovatieproces wordt beschreven in de innovatiespiraal. Ondernemers leren er welke vragen ze moeten stellen. Wat zijn valkuilen? Omdat je innovatie niet alleen kunt oppakken, geeft het rapport ook tips hoe je samenwerkt met anderen. In het rapport staan tips, voorbeelden en literatuurverwijzingen.

Met de publicatie willen de opstellers ondernemers (in opleiding) helpen het innovatietraject richting te geven. Het moet houvast bieden in keuzeprocessen.

(Bron foto: fotowedstrijd Groen Kennisnet, Rinske Reijenga)