Menu
Nieuws

Roadmap naar een positieflijst voor vogels en reptielen

Op 1 februari 2015 is de huisdierenlijst zoogdiersoorten in werking getreden. In navolging hiervan is de roadmap naar een gedragen positieflijst voor vogels en reptielen/amfibieën nader onderzocht.

false

false

false

false

false