Menu
Nieuws

Rol landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren in verspreiding van coronavirus onbekend

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Covid-19, Gezelschapdieren, Landbouwhuisdieren
  • Interessant voor
    Dierverzorger, Veehouder
Bekijk de bronnen
Er zijn nu geen aanwijzingen dat dieren een rol spelen in de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de longziekte COVID-19 kan veroorzaken. Er zijn wel meldingen van infecties bij dieren, die naar alle waarschijnlijkheid het resultaat zijn van transmissie van mens op dier.

false