Nieuws

Rondeelstal net zo goed voor kippenwelzijn als biologisch

De Dierenbescherming heeft afgelopen week de eieren uit de Rondeelstallen definitief 3 sterren van het Beter Leven kenmerk toegekend. Dit volgt na een onderzoek waaruit blijkt dat de eerste Rondeelstal in het Gelderse Barneveld net zo goed is voor het welzijn van de kippen als bij biologische bedrijven

Onderzoek

Wageningen UR Livestock Research heeft met behulp de Welfare Quality monitor het welzijn van de hennen in de Rondeelstal vastgesteld, en de uitkomsten vergeleken met die van metingen op diverse andere bedrijven, waaronder twee biologische bedrijven. Uit deze vergelijking kwam onder andere naar voren dat de leghennen nieuwsgieriger en minder bang zijn dan de biologisch gehouden hennen. Ook op diverse andere gescoorde aspecten van dierenwelzijn scoorde de Rondeelstal in Barneveld hoger dan de andere geteste huisvestingssystemen.

Diergericht ontwerp

De Rondeelstal is zodanig ontworpen dat deze beter is afgestemd op het natuurlijke gedrag en behoeftes van leghennen. Er is een open toegang naar een overdekt dagverblijf, waardoor de leghennen vrij door de ruimte kunnen bewegen. Het dagverblijf is goed ingericht door het aanbieden van substraat en een wisseling in lichtintensiteit. Omgevingsverrijking bestaat onder andere uit het strooien van voer in de buitenruimte. Hiermee wordt in de behoefte voorzien om te scharrelen. Struiken om te schuilen en natuurlijke ventilatie completeren het geheel. De stal is ook prettig voor de ondernemer om in te werken. Het stalconcept is uitgewerkt in het rapport ‘Houden van Hennen’.

Nieuwe Rondeelstal

In 2010 is de eerste Rondeelstal geopend in Barneveld. Vorige week is een nieuwe Rondeelstal geopend in het Brabantse Wintelre. Het bedrijf blijft nog even leeg omdat het nog niet over alle papieren beschikt. Het bedrijf is meldingsplichtig in het kader van de Verordening Stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant. Die melding deed het bedrijf pas op 10 februari. Voordat de Rondeelstal ook daadwerkelijk met kippen mag worden bevolkt, moet de provincie de melding positief beoordelen. De beoordeling kan enkele weken duren. De provincie moet beoordelen wat het effect van de extra ammoniak-uitstoot is op een 3 kilometer verderop gelegen natuurgebied.


(Bron foto: Rondeel)