Nieuws

Rotkreupel op helft Nederlandse schapenbedrijven

Rotkreupel bij schapen is een pijnlijke bacterie-infectie van de tussenklauwhuid. Op de helft van de schapenbedrijven in Nederland hebben dieren er last van. Voor behandeling van deze aandoening zijn er verschillende mogelijkheden, maar het bekappen van klauwen wordt afgeraden.

Rotkreupel komt op de helft van de schapenbedrijven in Nederland voor, meldt Nieuwe Oogst in een artikel. De aandoening die door bacteriën wordt veroorzaakt, is erg besmettelijk. De bacteriën zorgen ervoor dat de huid stuk gaat, wat erg pijnlijk is voor schapen. Je ziet dat schapen kreupel gaan lopen.

Schade

Rotkreupel wordt veroorzaakt door twee soorten bacteriën: Fusobacterium necrophorum en Dichelobacter nodosus. De eerstgenoemde bacterie F. necrophorum, die algemeen aanwezig is, veroorzaak irritaties aan de tussenklauwhuid. Door die irritaties kan D. nodosus, de werkelijke veroorzaker van rotkreupel, makkelijk binnendringen in de tussenklauwhuid.

Die ziekte kan voor schapenhouders een forse kostenpost opleveren. Nieuwe Oogst schrijft dat rotkreupel een schapenhouder gemiddeld 15 euro per ooi per jaar kan kosten. De schade ontstaat doordat besmette schapen minder lammeren produceren en een lagere melkgift hebben waardoor de lammeren trager groeien. Daarbij komen nog behandelkosten.

Behandelmethode

Bekappen van de klauwen wordt afgeraden als behandelmethode. Beter is het dieren te behandelen met antibiotica. Als je het goed aanpakt, kan 70% van de behandelde schapen binnen vijf dagen genezen zijn. Voor de juiste behandeling moet je eerst kijken naar de ernst van de aantasting. Daarvoor is een vijfpuntsscorekaart ontwikkeld.

Dieren met een lichte infectie hebben baat bij een stabad met 10% zinksulfaat. Ooien met een zwaardere infectie krijgen langwerkende antibiotica. Zo nodig moet je een antibioticabehandeling herhalen. Dieren die na twee behandelingen niet opknappen, verlaten het bedrijf omdat ze anders een infectiebron blijven, aldus Nieuwe Oogst.

Op grote bedrijven is vaccineren ook een mogelijkheid om rotkreupel aan te pakken. Bij een goede aanpak kan een schapenhouder rotkreupel binnen anderhalf jaar uitroeien.

(Bron foto: Pexels)

Publicaties

(5)