Nieuws

Ruwvoer en zacht hout voldoen aan knaagbehoefte konijnen

De nieuwe welzijnsverordening voor de konijnenhouderij, die in 2006 is ingegaan, vereist dat konijnen hokverrijking krijgen. Op veel commerciële konijnenbedrijven wordt als hokverrijking een stuk hout gebruikt. De vraag is of het verstrekken van een stuk hout in voldoende mate voorziet in de knaagbehoefte en leidt tot vermindering van stereotiep gedrag.

Op verzoek van het ministerie van EL&I en het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) is door Wageningen UR Livestock research een literatuurstudie verricht naar de verschillende vormen van hokverrijking om aan de knaagbehoefte van konijnen te voldoen.

Houtblokjes

Het blijkt dat afleidingsmateriaal in de vorm van een houtblokje effectief is. Bij het verstrekken van knaagmateriaal in de vorm van hout wordt een vermindering van verwondingen (met name aan de oren) en abnormaal gedrag waargenomen. De houtsoort van het knaagblokje is wel belangrijk. Uit proeven met negen verschillende houtsoorten bleek dat alleen zachte houtsoorten effectief zijn, zoals vurenhout. Harde houtsoorten, zoals beukenhout, zijn niet knaagbaar en en zijn daarom niet interessant voor de konijnen.

Stro en hooi

Een andere optie als afleidingsmateriaal, zijn stro en hooi. Het verstrekken van stro/hooi geeft de grootste vermindering in abnormaal gedrag, en konijnen zijn zeer gemotiveerd om toegang te krijgen tot stro/hooi als verrijkingsmateriaal. Konijnen hebben een voorkeur voor stro/hooi boven hout. Verspilling kan een nadeel zijn van het gebruik van stro en hooi, wat tot hokvervuiling kan leiden. Hokvervuiling geeft meer kans op ziektes en is daarom ongewenst. Hooi heeft daarnaast nog een nadeel: het kan bepaalde schimmels bevatten die een grote kans geven op ziektes. De kwaliteit van stro is beter te bewaken.


(Bron foto: Kennisonline)