Menu
Nieuws

Scenario’s voor een andere inrichting van de kalverketen

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Diergezondheid
  • Interessant voor
    Vleesveehouder
Bekijk de bronnen
De kalversector kampt met problemen op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn. De vraag is of binnen de huidige ketenstructuur nog voldoende ruimte is voor verbetering, of dat gedacht moet worden aan nieuwe ketenconcepten en een systeemverandering. In een scenariostudie worden drie scenario’s geschetst voor een alternatieve toekomstige inrichting van de kalverketen.

false