Nieuws

Scharrelen of schaalvergroting?

Schaalvergroting in de landbouw blijft discussie oproepen. Via een grootschalige landbouwenquête krijgen de inwoners van het Noorden de gelegenheid aan te geven hoe zij er over denken.

Landbouwenquête Noord-Nederland

Afgelopen zaterdag werd in zowel het Dagblad van het Noorden als de Leeuwarder Courant een enquête gepubliceerd over het thema schaalvergroting in de landbouw. Inwoners van het Noorden kunnen door de vragenlijst in te vullen hun visie weergeven op alle aspecten van schaalvergroting in de veehouderij. De enquête is tot stand gekomen door samenwerking tussen LTO-Noord, de noordelijke milieufederaties en de beide kranten.

Dierenwelzijn één van de thema’s

In de vragenlijst zijn vragen te vinden over opvattingen over weidegang, dierenwelzijn in het algemeen en keurmerken die diervriendelijke productie aanduiden. Er is ook aandacht voor effecten op landschap en natuur, andere activiteiten op het boerenbedrijf zoals aanbieden van streekproducten en energieproductie, de houding van consumenten tegenover producten en de gevolgen van uitbreiding in de eigen omgeving.

Uitslag in september

De deelnemende organisaties gebruiken de uitslagen om hun beleid op af te stemmen. Het Dagblad van het Noorden geeft aan de uitslag te willen gebruiken als aanleiding voor een serie artikelen. Op 14 september worden de resultaten van de enquête bekend gemaakt in de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden en via de websites van de natuur- en milieufederaties en LTO Noord.


(Bron foto: Rijksoverheid)