Nieuws

Schonere varkenshokken door verbeterd liggedrag

Varkens zijn van nature zindelijke dieren. Toch zijn varkenshokken vaak bevuild met mest en urine. Dit komt vooral doordat de omstandigheden in de ligruimte niet optimaal zijn voor varkens om te liggen.

Bevuilde ligvloeren

Varkens zijn van nature zindelijke dieren die hun ligplaats in principe niet bevuilen. Echter, de beoogde ligplaats van de varkens, de dichte vloer, wordt door de varkens niet altijd als zodanig gebruikt. De roostervloer kan een aantrekkelijkere plek zijn om te gaan liggen, vooral bij warm weer, met als gevolg dat varkens op de dichte vloer gaan mesten. Bevuilde dichte vloeren geven een slechtere hygiëne, hogere emissies van ammoniak, geurcomponenten en fijnstof en vergen meer arbeid om schoon te maken. Uit onderzoek is gebleken dat varkens van boven 60 kg al meer op de roosters gaan liggen boven een staltemperatuur van 20 °C. Dit maakt het niet eenvoudig om vleesvarkens, van klein tot groot en gedurende de verschillende seizoenen, een comfortabele en schone ligruimte aan te bieden.

Naar aantrekkelijke ligruimtes

Wageningen UR Livestock Research heeft in opdracht van het ministerie van EZ en het Productschap Vee en Vlees onderzocht hoe het thermo-comfort van de ligruimte verbeterd kan worden. Uit het onderzoek komen drie opties naar voren om de varkens het gehele jaar een aantrekkelijke ligruimte aan te bieden, waardoor het hok schoon blijft:

  • door gebruik van twee materialen (één met een lage en één met een hoge isolatiewaarde), waarbij de ene zorgt voor een koele en de andere voor een warme ligplek. Een nadeel hiervan is dat niet alle varkens tegelijkertijd op de een of andere vloer kunnen liggen;
  • gebruik van vloerkoeling/vloerverwarming. Een voordeel hiervan is dat de vloertemperatuur exact kan worden aangepast aan de behoefte van de dieren. Een nadeel van vloerkoeling kan echter zijn dat de varkens wat stram worden als ze op een koude vloer moeten liggen;
  • gebruik van wandkoeling als alternatief voor vloerkoeling. 

Verder onderzoek is nodig om met name de mogelijkheden van de eerste en de derde optie te verkennen.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)