Nieuws

Schoon water voor varkens

Kwalitatief goed drinkwater is belangrijk voor varkens. Biggen en vleesvarkens drinken gemiddeld zo'n 10% van hun eigen lichaamsgewicht. Zeugen drinken nog meer. Door het water te analyseren kun je zien of het aan de normen voor goed drinkwater voldoet.

Drinkwater is een belangrijk productiemiddel op het varkensbedrijf, schrijft vakblad 'Managemen&Techniek'. Het artikel 'Wat als een drinkwateranalyse de (certus)norm niet haalt?' is een weergave van de gelijknamige workshop die de Vlaamse varkensacademie van Inagro in november organiseerde. 

Waterbehoefte

In het artikel kun je lezen dat de waterbehoefte van biggen en vleesvarkens gemiddeld 10% van hun lichaamswicht is. Dat is meer dan de voeropname, die is zo'n 5% van het lichaamsgewicht. Zeugen drinken nog meer. Bij niet-drachtige zeugen varieert de waterbehoefte tussen 8 en 12 liter per dag. Tijdens de lactatie hebben ze meer water nodig, ongeveer 1,5 liter extra per big. Een zeug met tien biggen heeft daarom zo'n 25 liter water per dag nodig.

Kwaliteitsnormen

Dat water moet dan wel van goede kwaliteit zijn. In het artikel is een tabel opgenomen met waterkwaliteitsnormen. Die normen zijn opgesteld door de Dierengezondheidszorg (DGZ) in Vlaanderen. Een aantal van die normen zijn verplicht voor het Certus-label, een kwaliteitslabel voor varkensvlees. Het vakblad beschrijft hoe je water kunt bemonsteren om de kwaliteit van het water te bepalen.

Waterbron

Je kunt als varkenshouder gebruik maken van leidingwater, dan weet je dat je een betrouwbare en veilige bron van kwaliteitswater hebt, maar veel bedrijven vinden dat water te duur. Daarom beschikken ze over een eigen waterbron: grondwater, regenwater of oppervlaktewater. Je zult dan de kwaliteit moeten meten. De kwaliteit van grondwater is meest al wel goed en blijft ook lang constant. Als je grondwater gebruikt moet je bovendien een vergunning aanvragen om een put te slaan.

Zandfilter

Je kunt je water ook behandelen: door zwevende deeltjes weg te filteren via een zandfilter. En je kunt het ijzer- of mangaangehalte omlaag brengen via een speciale behandeling en beluchting. Wil je water ontsmetten met ontsmettingsmiddelen dan ben je gebonden aan regelgeving. Het gebruik van die middelen is ook niet zonder risico. Een verkeerde manier van opslag of dosering kan de werking van het middel verminderen. Hoe je ontsmettingsmiddelen bewaart, lees je in het artikel 'Ontsmettingsmiddelen correct bewaren en gebruiken'.

(Bron foto: Thinkstock)