Nieuws

Sectorraad Paarden presenteert Paardenwelzijnscheck

Sinds half november is de nieuwe website www.paardenwelzijnscheck.nl online. De website is ontwikkeld om de kennis over paardenwelzijn bij alle paardenhouders in Nederland te vergroten.

Welzijnscheck

Door middel van het beantwoorden van vragen wordt een indruk verkregen over de relevante parameters voor de beoordeling van het welzijn van het paard. Na het invullen van de check volgt een rapport met tips en adviezen. Deze zijn wetenschappelijk onderbouwd en na te lezen. De Paardenwelzijnscheck is in te vullen via desktop, tablet en smartphone. De Paardenwelzijnscheck is een logisch vervolg op de 12 richtlijnen voor paardenwelzijn en de Gids voor Goede Praktijken

Promotiepakket

Alle dierenartsen, hoefsmeden, gebitsverzorgers, paardenfysiotherapeuten en zadelmakers aangesloten bij de FNHO en SRP hebben een promotiepakket ontvangen. Zij spelen een belangrijke rol in het streven van de Sectorraad Paarden om paardenhouders meer bewust te maken van paardenwelzijn. Zij ontmoeten de paardenhouders dagelijks in hun praktijk en kunnen hen attenderen en enthousiast maken.


(Bron foto: SRP)