Nieuws

Sectorraad Paarden presenteert richtlijnen voor het verbeteren van paardenwelzijn

De Sectorraad Paarden heeft twaalf richtlijnen opgesteld om het welzijn van paarden te verbeteren. De richtlijnen hebben onder meer betrekking op voeding, huisvesting, behandeling bij ziekte, beweging en zweepgebruik. De richtlijnen zullen voor 1 september dit jaar verder worden uitgewerkt in een Gids Goede Praktijken.

Twaalf richtlijnen voor paardenwelzijn

Staatssecretaris Bleker van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie heeft in maart de kamer toegezegd dat de motie Ouwehand/ Grashoff zal worden uitgevoerd. In de motie wordt gevraagd om de Sectorraad Paarden op te dragen voor 1 mei hun welzijnsplan te presenteren. De sectorraad heeft nu twaalf richtlijnen opgesteld die vanaf mei tot september nog verder uitgewerkt zullen worden:

 • Voeding moet worden afgestemd op de behoefte van het individuele dier. Er moet voldoende ruwvoer verstrekt worden, minimaal 2 keer per dag.
 • De richtlijn voor boxoppervlakte geeft de minimale maten voor verschillende categorieën paarden. Vanaf 2012 wordt de richtlijn gebruikt voor de toetsing van nieuwe bouwaanvragen. Bestaande stallen hebben tot 2027 de tijd voor aanpassingen.
 • Paarden krijgen dagelijks minimaal 4 uur beweging buiten de box.
 • De lichthoeveelheid is gedurende 8 uur per etmaal minimaal 80 lux.
 • Stallen en weides zijn veilig, de kans op verwondingen moet minimaal zijn. Het gebruik van prikkeldraad moet verboden worden. Er moet schuil of schaduwgelegenheid zijn voor de dieren.
 • Paarden moeten adequaat beschermd worden tegen ziektes en aandoeningen.
 • Na 2004 geboren paarden mogen niet meedoen aan evenementen wanneer ze gecoupeerd zijn.
 • Paardenmarkten mogen alleen gehouden worden wanneer ze voldoen aan het protocol van de KNMvD.
 • Het houden van één paard is onwenselijk.
 • Spenen gebeurt in een groep minimaal 2 veulens vanaf een leeftijd van vier maanden. Opfok vindt plaats in groepen.
 • Stereotyp gedrag mag niet worden belemmerd.
 • Bovenmatig zweepgebruik is verboden.

Voorstel Paardenbesluit Dierenbescherming niet volledig gevolgd

Bij het opstellen van de richtlijnen heeft de sectorraad zoveel mogelijk aan te sluiten bij het ontwerp van het Paardenbesluit van de Dierenbescherming. Op een aantal punten wordt echter afgeweken van het voorstel van de Dierenbescherming. Zo wordt in de richtlijn niet een aanwijzing gegeven voor drie maal daags voeren. Omdat lang niet alle paardenbezitters zich een tweede paard kunnen veroorloven wil de sectorraad geen verbod op het houden van één paard. Wel wil men in voorlichting benadrukken dat contact met soortgenoten voor paarden noodzakelijk is.

Vervolg op de richtlijnen

In de periode tot 1 september worden de richtlijnen verder uitgewerkt. Deze uitwerking komt in een digitaal beschikbare Gids voor Goede Praktijken.  De richtlijnen moeten worden geïntegreerd in de regelementen van paardenorganisaties. De Sectorraad Paarden vraagt van de overheid om een aantal wettelijke en andere maatregelen zodat de richtlijnen gehandhaafd kunnen worden. 


(Bron foto: Marko Ruis)