Nieuws

Snelle groei gaat ten koste van afweer tegen ziektes

Pluimvee geselecteerd om snel te groeien, bekoopt dit met een sterk verzwakte afweer. Zo is aangetoond door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen Universiteit. De onderzoekers vermoeden dat de verzwakte afweer door snelle groei deels bijdraagt aan ziekte-uitbraken en het grootschalig gebruik van antibiotica.

Verzwakte afweer

De onderzoekers, onder leiding van hoogleraar ecofysiologie Simon Verhulst, maakten een overzicht van metingen aan het immuunsysteem in het kader van experimenten waarin vleeskuikens en kalkoenen over meerdere generaties op groei werden geselecteerd. Het bleek vrijwel zonder uitzondering dat de selectie voor snellere groei ten koste ging van de effectiviteit van het immuunsysteem.

Selectie op weerstand

Experimentele selectie op een sterker reagerend immuunsysteem bleek gemiddeld geen effect op de groei te hebben. Dit suggereert de mogelijkheid om met andere fokprogramma's snelgroeiend pluimvee te selecteren dat toch een goede weerstand heeft. Nader onderzoek naar dergelijke oplossingen is volgens de onderzoekers noodzakelijk gezien de steeds luidere roep om het gebruik van antibiotica in de veeteelt te beperken.

Beperken antibioticagebruik

Het grootschalig gebruik van antibiotica leidt tot resistentie van ziekteverwekkers. Dit maakt de behandeling van mensen die dezelfde ziekteverwekkers dragen, moeilijk. De afgelopen twee jaar daalde het antibioticagebruik met 2 procent. Toenmalige ministers Verburg en Klink streefden naar een verlaging van gebruik van antibiotica met 20 procent in 2011 en 50 procent in 2013. Dit is dus nog ver weg.

Stuurgroep antibioticaresistentie

De stuurgroep antibioticaresistentie, opgericht in 2008 en onder leiding van CDA-Eerste Kamerlid Jos Werner, publiceerde deze week een rapport met voorstellen om antibioticagebruik terug te dringen. De stuurgroep ziet centrale registratie als een methode om het gebruik verder te beperken. De stuurgroep wil verder dat een onafhankelijke diergeneesmiddelen-autoriteit normen opstelt: wanneer is antibiotica goed en wanneer niet? De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) neemt hierin het initiatief.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)