Nieuws

Snelle verspreiding blauwtongvirus

Lam en schapen in de stal - AlkeMade via Pixabay
Bron foto: AlkeMade, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
  • Onderwerp
    blauwtong, diergezondheid
  • Interessant voor
    schapenhouders, herders, geitenhouders, melkveehouders
Bekijk de bronnen
Op verschillende schapenhouderijen in Utrecht en Noord-Holland is begin september 2023 blauwtong vastgesteld. Het is voor het eerst sinds 2009 dat dit virus opduikt in Nederland. Een maand later heeft het virus zich verder verspreid met veel dode dieren tot gevolg.

Half september is geconstateerd dat het gaat om blauwtongvirus type 3 (BTV 3). De sterfte onder de schapen is tot boven de duizend per dag. In Zuid-Afrika is er een vaccin tegen BTV 3, maar dit vaccin mag nog niet gebruikt worden in Nederland. Schapenhouders en dierenartsen hopen dat het vaccin met een spoedprocedure toch wordt toegelaten.

Blokkaderegel opgeheven

Het BTV circuleerde misschien al twee maanden voordat het opviel. De verwachting is besmetting van het virus in heel Nederland gaat opduiken. Rundvee blijkt beter te herstellen dan schapen, toch komt er vanuit dierenartsen de oproep om de koeien binnen te halen. Op 15 september heeft Minister van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid (LNV) Piet Adema in een kamerbrief aangegeven dat de blokkaderegel wordt opgeheven. De blokkaderegel is bedoeld om verspreiding van het virus te voorkomen, maar dat heeft geen meerwaarde meer sinds bevestigd is dat het gaat om BTV 3. Hierdoor heeft een aan- en afvoerverbod op besmette bedrijven onvoldoende toevoegde waarde.

Melding blijft belangrijk

Minister Adema (LNV) geeft in de kamerbrief ook aan dat melding van besmettingen belangrijk blijft om de verspreiding van het virus te blijven monitoren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat op korte termijn niet meer alle bedrijven die een melding maken actief bezoeken om monsters te nemen. Ze vragen daarbij de hulp aan private dierenartsen om monsters te laten nemen. Deze monsters worden vervolgens naar Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) gestuurd. Meldingen van schapenhouders buiten het bekend besmette gebied zal wel bezocht worden door de NVWA.

Knuttenvrije periode

LVN en NVWA blijven monitoren of een vervoersbeperkende maatregel effectief zou kunnen zijn om verspreiding van BTV 3 te beperken. Op dit moment is er nog onvoldoende aanleiding dat dit effect zou hebben. Ook wordt er gekeken naar een ‘knuttenvrije periode. Dit kan aangekondigd worden in de winter om handel in levende dieren en levende dierlijke producten mogelijk te maken zonder dat het tot hoge kosten leidt voor het bedrijfsleven.