Nieuws

Spuitje voor te lichte kalveren?

Nuchtere kalveren met een gewicht beneden de 36 kilo kunnen vanaf begin volgend jaar niet meer naar de vleeskalverhouderijen. Althans, de kalversector heeft deze maatregel in beraad. Dierenartsen wijzen euthanasie als enige oplossing voor te lichte kalveren af.

Lichte kalfjes

Om melkkoeien productief houden, moeten ze regelmatig geboorte geven aan een kalf. De mannelijke kalveren, ongeveer de helft van de geboortes, worden afgemest als vleeskalf en dan geslacht. Er is discussie ontstaan door berichten dat vanaf 1 januari 2015 kalveren lichter dan 36 kilo en/of ouder dan 35 dagen geweigerd worden door vleeskalverhouderijen. De kalversector wil van de lichte kalveren af, omdat ze het antibioticagebruik in de kalverhouderij negatief zouden beïnvloeden. Lichte kalveren zouden minder weerstand hebben en vatbaarder voor ziektes zijn. Het gaat overigens over een voorstel van de kalversector om hier strenger naar te kijken.

Ketenoplossing

Melkveehouders zien een probleem ontstaan. Op het melkveebedrijf zou er geen plek zijn voor lichtgewicht kalveren omdat ze economisch niet rendabel zijn. Ze behoeven extra zorg, voeding en tijd om ze te kunnen verkopen. Een deel van deze kalveren zal mogelijk voor een laag bedrag kunnen worden verkocht aan hobbyboeren, maar melkveehouders kunnen er ook voor kiezen om ze te laten euthaniseren. De dierenartsenbond Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) zit euthanasie niet zitten. De KNMvD vindt dat de vleeskalversector en de melkveehouderij samen op zoek moeten naar alternatieve wegen voor de omgang met te lichte kalfjes. "Euthanaseren van gezonde, maar te licht bevonden kalveren is onbespreekbaar", aldus de organisatie.

(Bron foto: Shutterstock)