Nieuws

Stadsvarkens als educatief project

De stichting Stadsvarkens houdt in het Veldhuizerbos in Ede vier varkens met als doel te laten zien hoe voedsel geproduceerd wordt. De initiatiefnemers willen werken aan voedselbewustzijn en wil daarom ook reststromen uit Ede aan de varkens voeren. Maar regelgeving beperkt de mogelijkheden.

Varkens die je voert met reststromen, kunnen een belangrijke rol spelen in een circulaire economie. Met die gedachte houdt de stichting Stadsvarkens in Ede vier varkens in het Veldhuizerbos. De initiatiefnemers willen zo laten zien hoe ons voedsel geproduceerd wordt en zo werken aan voedselbewustzijn. Door reststromen te voeren, kun je voedselverspilling beperken. Maar kan dat ook? Staan wet- en regelgeving niet in de weg? Europese Verordeningen op het gebied van voedselproductie schrijven bijvoorbeeld voor dat je geen keukenafval of etensresten mag voeren. De stichting vroeg daarom advies aan de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research. Wat mag wel en wat mag niet?

Toegestaan

Het rantsoen dat de varkens nu krijgen bestaat uit groente, fruit, wei en bierbostel. Uit het rapport 'Stadsvarkens: schakel in een circulaire economie' blijkt dat je drie categorieën voer kunt onderscheiden. Toegestaan zijn primaire producten waarop geen bewerking is toegepast zoals groente, fruit, peulvruchten, kastanjes, eikels of gras. Andere producten zoals bierbostel, wei en mengvoeders zijn alleen toegestaan als ze gecertificeerd zijn. Keukenafval, etensresten of dierlijke bijproducten zijn nooit toegestaan.

Scenario's

De onderzoekers hebben voor de stichting verschillende scenario's bekeken. Kun je de leveranciers van voedselresten laten registreren zodat je ze wel mag voeren? Kun je werken met een gedoogoplossing? Of moet je een pilotproject aanvragen zodat je een uitzonderingspositie kunt krijgen zoals bij de Green Deal weidevarkens? Uit alle overwegingen komen een aantal aanbevelingen.

Stichting

De stichting kan voor het educatieve doel het best als stichting blijven werken. Die stichting kan zich zonder de last van de uitvoering van een activiteit als varkenshouderij inzetten voor het promoten van een lokale circulaire economie. De stichting kan bovendien aandacht vragen voor het verruimen van wettelijke kaders voor dit soort initiatieven. Voor de afzet van vlees is een coöperatie misschien handig. Je zorgt dan dat het vlees van de varkens door de leden van de coöperatie wordt geconsumeerd. Daarmee is een groot deel van de wetgeving op voedselproductie niet meer van toepassing, omdat er geen sprake is van een markt.

 

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(3)