Menu
Nieuws

Stand van zaken antibioticabeleid in de dierhouderij

De publiek-private samenwerking heeft in de periode 2009–2016 geleid tot een vermindering van het antibioticumgebruik in de dierhouderij met 64,4%. Daardoor zijn de resistentieniveaus in de veehouderijsectoren substantieel gedaald.

false

(1)