Nieuws

Stappen in duurzaamheid met Groninger Verdienmodel

Vanaf 1 juli moeten melkveehouders in Groningen die hun bedrijf fors willen uitbreiden eerst aantonen dat ze duurzamer gaan werken en produceren. Vanaf die datum is het Groninger Verdienmodel van kracht.

Groninger Verdienmodel

In maart 2013 is in Provinciale Staten Groningen een motie aangenomen over de herziening van de Provinciale Omgevingsverordening; de motie voor het Groninger Verdienmodel. In deze motie staat dat als boerenbedrijven willen uitbreiden, en plannen hebben voor een bouwblokgrote van boven de twee hectare (met een maximum van vier hectare), zij deze ontwikkelruimte moeten verdienen door een duurzame bedrijfsvoering. Vanaf 1 juli 2014 wordt het Verdienmodel operationeel. De nieuwe regels gelden eerst alleen voor de melkveehouderij. Volgend jaar wordt bekeken of het model werkt zoals het bedacht is, en zullen ook voor andere landbouwsectoren verdienmodellen worden uitgewerkt.

Scoren op dierenwelzijn en diergezondheid

De Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) heeft het afgelopen jaar samen met LTO Noord en de Provincie samengewerkt om de criteria te bepalen waar een boer aan moet voldoen om te mogen uitbreiden. Naast een aantal randvoorwaarden kunnen melkveehouders zelf kiezen op welke thema’s zij willen excelleren. De ondernemer die uiteindelijk een 7,5 als gemiddeld eindrapportcijfer haalt, krijgt ruimte voor de uitbreiding. Bij een lager cijfer is uitbreiding groter dan een bouwblok van 2 hectare niet mogelijk. Boeren kunnen punten scoren op dierenwelzijn en diergezondheid, waarbij het gaat om ruimte in de stallen, beweidingsystemen, bevorderen van natuurlijk gedrag, en vermindering van dierziekten en medicijngebruik. Andere thema's zijn energie en vakkennis van de boer. Voor alle thema’s en maatregelen geldt dat zij bovenwettelijke inspanningen van de boer vereisen. Uitbreiding zonder dialoog met de omgeving is met het Verdienmodel niet mogelijk.

Zorgvuldige veehouderij

Het Groninger Verdienmodel komt overeen met de Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV); beide zijn agrarische duurzaamheidsmaatlatten die ingezet worden bij uitbreiding. De BZV is een instrument dat stuurt en stimuleert zodat een veehouderij zorgvuldig is en daarmee goed past in haar omgeving. De BZV is ook gebaseerd op de denklijn dat ontwikkelruimte verdiend moet worden, maar niet onbegrensd is. De BZV is een objectieve maat voor zorgvuldigheid. De veehouder heeft de keuzevrijheid om zijn pakket van verbeteringen zelf samen te stellen. Dit pakket maakt de veehouderij zorgvuldiger dan de wettelijke minimumeisen. De provincie heeft de BZV samen met de partners in het Brabantberaad opgesteld. Onlangs is het Panel Zorgvuldige Veehouderij ingesteld dat op verzoek van gemeenten onafhankelijke adviezen kan geven over kansrijke innovaties in de veehouderij. Daarnaast adviseert het panel de provincie over het actueel houden van de BZV.


(Bron foto: Provincie Groningen)