Nieuws

Steeds meer hoornloos fokken

In Nederland wordt ‘nog maar’ 2,5 procent van de inseminaties uitgevoerd met genetisch hoornloze stieren. In de toekomst gaat dat percentage waarschijnlijk stijgen.

De kritische geluiden over het onthoornen van kalveren nemen de laatste tijd krachtig toe. En niet alleen in Nederland. Zo zijn er in Amerika al voedingsbedrijven die in hun beleid hebben opgenomen alleen melk van hoornloze koeien te gebruiken. In het artikel ‘Hoornloos fokken heeft de toekomst’ uit Veeteelt komt een aantal betrokkenen aan het woord die hun mening geven over hoornloos fokken.

Pijnstilling

Wat in de discussie over de ingreep van het onthoornen verweven zit, is vooral de bezorgdheid over de uitvoering van het onthoornen. Zo eist zuivelproducent Nestlé van melkveehouders dat ze de kalveren onder verdoving brengen voor het onthoornen. Iets wat in Nederland overigens wettelijk is vastgelegd. Mark van der Heijden, voorzitter van de vakgroep Gezondheidszorg herkauwer van de  KNMvD, pleit er daarnaast voor ook nog een langwerkende pijnstiller toe te dienen na het onthoornen. ‘Uit Canadees  onderzoek blijkt dat de kalveren de  meeste pijn hebben 44 uur na de ingreep. Met een langwerkende pijnstiller zorg je ervoor dat ze het minste last van het onthoornen hebben.’

Hoornloos

Volgens Van der Heijden is hoornloos fokken een oplossing en dat is Toon van Hoof, portefeuillehouder diergezondheid bij belangenbehartiger LTO, met hem eens. Hij zegt in het artikel dat LTO met het ministerie heeft afgesproken dat de sector zich ook meer gaat inzetten op het fokken van hoornloze stieren. Als het aan Wakker Dier ligt, is dat echter geen alternatief. ‘We pleiten ervoor de horens erop te houden. De omgeving en dus de huisvesting moet aangepast worden aan het dier en niet de dieren aan de omgeving’, zegt Hanneke van Ormondt, beleidsmedewerker bij Wakker Dier.

Fokken

In Duitsland – voorloper op het gebied van hoornloze stieren – wordt bijna 35 procent van de roodbonte koeien al geïnsemineerd met hoornloze stieren. Over het fokken van homozygote stieren met de fokwaarde van een topstier gaat het artikel ‘Wachten op echte PP-topstier’, eveneens uit Veeteelt. Daarin wordt onder andere ingegaan op de achtergronden en moeilijkheden van het hoornloos fokken. Siglinda de Vries, van fokkerij organisatie AI Total, geeft daarbij aan dat het nog niet zo’n vaart loopt met het gebruik van hoornloze stieren. ‘Om bij de top te komen moeten homozygoot hoornloze stieren nog een heel gat overbruggen. Maar de vooruitgang bij hoornloos gaat nu wel hard. Als het niveau gelijk is, kiezen veehouders voor hoornloos, maar dan wel homozygoot hoornloos.’ Grote commerciële melkveebedrijven zetten volgens haar nu nog niet in op hoornloze stieren. ‘Waarom zouden ze vooruitgang laten liggen, terwijl onthoornen maar een paar tientjes per kalf kost?’

Foto: Thinkstock