Nieuws

Steun voor internationale aanpak misstanden angorawol en bont

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft tijdens de Landbouwraad in Brussel opgeroepen om de misstanden rondom angorawol en bont Europees aan te pakken. "De barbaarse praktijken van organisaties die tegen dierenwelzijnsregels in wol of bont produceren, moeten uitgebannen worden", aldus Dijksma.

Pleidooi voor certificering

Het levend plukken en villen van angorakonijnen en pelsdieren voor wol en bont heeft tot grote ophef geleid. De Nederlandse textiel- en kledingsector is in overleg met Dijksma overeengekomen om bij internationale overleggen actief te pleiten voor tracerings- en borgingssystemen met onafhankelijke certificering voor dierlijke producten in textiel en kleding. Om zo te garanderen dat de wol, dons en bont die op de Europese markt komen niet afkomstig zijn van slecht behandelde dieren. Een groot aantal Europese lidstaten (onder meer Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zweden en België, Denemarken, Luxemburg) steunt de plannen van Nederland.

Uitbannen misstanden

Staatssecretaris Dijksma wil verder dat de Europese Commissie praat met landen waar veel bont en wol wordt geproduceerd en overlegt over hoe misstanden kunnen worden uitgebannen. Zo kunnen er afspraken worden gemaakt over afdoende regelgeving, toezicht en handhaving op het gebied van dierenwelzijn, bijvoorbeeld tijdens de bespreking van handelsakkoorden of handelsmissies.


(Bron foto: Wikimedia)