Menu
Nieuws

Stijgende trend aantal duurzame stallen

Het aantal duurzame stallen vertoont een stijgende trend. Deze toename treedt vooral op door stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij en bij varkens ook door het voldoen aan Milieukeurcriteria.

false

false

false

false