Nieuws

Strenger toezicht nodig op naleven regels diertransporten

De bescherming van dieren tijdens transporten is met de invoering van de Europese Transportverordening verbeterd. Er doen zich echter nog wel problemen voor die om blijvende aandacht vragen. Strenger toezicht op de huidige wetgeving is vooral van belang

Positieve effecten transportverordening

De Europese Commissie stelt vast dat de omstandigheden tijdens diertransporten zijn verbeterd als gevolg van de Transportverordening (No 1/2005). Deze is vanaf 1 januari 2007 van kracht. De kwaliteit van diertransporten is verbeterd door de introductie van voertuigen die beter uitgerust zijn voor het vervoeren van dieren. Ook zijn de mensen die bij het vervoer betrokken zijn zich beter bewust van het belang van aandacht voor het welzijn van dieren.

Verbetering nodig, vooral strenger handhaven

Toch doen zich nog regelmatig welzijnsproblemen voor. Dierenwelzijnsorganisaties maken daar melding van en ook inspecties van het Food and Veterinary Office (FVO) wijzen daar op. Er zijn drie belangrijke tekortkomingen:


  • de handhaving van de wetgeving door lidstaten is onvoldoende;
  • regels worden niet overal op de zelfde manier geïnterpreteerd;
  • navigatiesystemen worden nog niet optimaal benut


De Europese Commissie wil maatregelen treffen die er toe bij dragen dat de lidstaten de bestaande regels strenger gaan handhaven. Dat heeft volgens de Europese Commissie meer prioriteit dan aanpassing van de wetgeving. Ook zal het benutten van de mogelijkheden van navigatiesystemen worden gestimuleerd en worden lidstaten gesteund om administratie en registratie efficiënter te maken. De FVO zal ook vaker in de lidstaten inspecties gaan houden.


(Bron foto: Wageningen UR)