Nieuws

Strengere eisen verdoven van kippen in waterbad

In 2009 is in de EU nieuwe Europese wetgeving rondom het doden van dieren opgesteld. Hiermee worden strengere eisen gesteld aan het verdoven van vleeskuikens in een waterbad, voorafgaand aan het doden. Dit is nu aanleiding voor discussie in de moslim gemeenschap.

Aandacht voor rituele slacht pluimvee

De nieuwe wet is een minimum wet die geldt in alle EU lidstaten. In de deze wet zijn de elektrische parameters aangepast, zodat de dieren beter verdoofd worden. Ook wordt er niet meer gedoogd door het beleid. Voorheen werden lagere stroomsterktes - met positieve effecten op vleeskwaliteit - wel gedoogd. Echter, het werd steeds duidelijker dat een groot deel van het pluimvee niet goed werd verdoofd. 

Met de betere verdoving wordt de kans groter dat dieren dood gaan door het verdoven in plaats van door het verbloeden. Dit stuit op bezwaren van de moslim gemeenschap. EenVandaag maakte hier afgelopen week een reportage over. Volgens de islam mogen kippen wel bewusteloos zijn voordat ze geslacht worden, maar niet dood. Een kip die halal is moet tijdens het slachten levend zijn. Moslims vragen nu om uitstel van de nieuwe wetgeving, in afwachting van betere verdovingstechnieken die de dieren niet doden. Deze zijn in ontwikkeling, waaronder de kop-kopverdoving. Gasverdoven is mogelijk ook een alternatief, maar is in eerste instantie door Halal certificeerders in de ban gedaan.

Overgaan op onverdoofd slachten?

Onverdoofd slachten blijft overigens wel mogelijk, maar wordt uit praktische overwegingen lang niet altijd toegepast. In het convenant ‘onbedwelmd slachten volgens religieuze riten' hebben overheid, slachterijen en religieuze organisaties in juni 2012 afspraken gemaakt om het dierenwelzijn bij de onbedwelmde slacht te verbeteren op een manier die verenigbaar is met de islamitische of Israëlitische ritus. De afspraken in het convenant hebben vooral betrekking op de gang van zaken bij het slachten. Zo moeten dieren binnen 40 seconden na het aanbrengen van de halssnede bewusteloos zijn. Voor het vaststellen van de bewusteloosheid geeft het convenant richtlijnen. Verder bevat het convenant ten behoeve van het waarborgen van het dierenwelzijn ook regels voor het beoordelen van de geschiktheid van het dier, de fixatie tijdens het slachten, het gebruik van het mes en het toezicht. In het convenant is ook afgesproken dat de betrokken partijen regels gaan opstellen voor de opleiding van de betrokken slachters.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)