Nieuws

Strengere welzijnsregels voor hobbyfokkers

Het nieuwe Besluit Gezelschapsdieren moet gaan gelden voor zowel hobby - als professionele fokkers. Een Kamermeerderheid stemde hier vandaag mee in.

Besluit Gezelschapsdieren

Het nieuwe Besluit Gezelschapsdieren valt onder de Wet Dieren, en vervangt het Honden- en kattenbesluit 1999. Het besluit heeft als doel regels te stellen voor de bedrijfsmatige handel, fok en opvang van huisdieren, in dierenwinkels en groothandel, bij fokkers en in pensions en asielen. Bij deze handel bestaat het risico dat het winstoogmerk ten koste gaat van dierenwelzijn. In artikel 19 van het besluit wordt duidelijk vermeld dat voorkomen moet worden dat ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten worden doorgegeven. Voortplanting moet op natuurlijke wijze plaatsvinden en er mag niet gefokt worden op uiterlijke kenmerken die schadelijke gevolgen hebben voor welzijn en gezondheid van de dieren.

Ook strengere regels voor hobbyfokkers

Henk van Gerven, Tweede Kamerlid voor de SP heeft recent een motie ingediend om het besluit te laten aanpassen en ook te laten gelden voor zogenoemde 'hobbyfokkers'. In de hondenfokkerij nemen hobbyfokkers ruim 90% van de handel in rashonden voor hun rekening. Juist bij hobbyfokkers worden veel erfelijk ziekelijke dieren gefokt. Vandaag is over de motie - mede ingediend door PvdA-Kamerlid Tjeerd van Dekken - gestemd. Een Kamermeerderheid stemde ermee in.

Stichting Dier&Recht noemt het een historische dag voor de dieren: "Na veertig jaar discussie over dit onderwerp, is vandaag de motie voor dit artikel aangenomen die het fokken van gezelschapsdieren zoals honden, katten, paarden, pony's, konijnen en papegaaien aan strengere regels zal binden." Voor Stichting Dier&Recht betekent dit dat het een stuk eenvoudiger zal worden om rechtszaken aan te spannen tegen fokkers van rashonden en andere gezelschapsdieren die teveel erfelijke gebreken in een ras tolereren. De aangenomen motie moet nog wel tot wet verheven worden.


(Bron foto: Wikimedia)