Nieuws

Streven: in 2020 alleen duurzaam vlees in schappen

Nederlandse veehouderijbedrijven en supermarkten hebben vrijdag 2 september in Den Bosch een intentieverklaring getekend voor duurzame vleesproductie.

Verbond van Den Bosch

De intentieverklaring is de belangrijkste stok achter de deur om de veehouderijsector in Nederland vergaand te verduurzamen. Het 'verbond van Den Bosch' vormt ook het sluitstuk van de commissie Van Doorn die, in opdracht van de provincie Noord-Brabant, een advies heeft uitgebracht over de ontwikkeling van de gangbare veehouderij in Brabant. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant riepen eind 2010 de Commissie-Van Doorn in het leven naar aanleiding van de heftige discussies over de megastallen en het burgerinitiatief 'Megastallen Nee'. De commissie komt nu met een concreet initiatief om de veehouderij duurzaam te maken. Alle marktpartijen moeten hun verantwoordelijkheid nemen, te beginnen met de supermarkten.

Concrete maatregelen

De intentie is dat het goedkoopste vlees uiterlijk 2020 uit de schappen is verbannen. Met hun handtekening hebben de ondertekenaars zich aan een reeks concrete maatregelen verbonden die ze de komende acht jaar moeten uitvoeren. Als eerste wordt een halt toegeroepen aan het preventief gebruik van antibiotica. Vanaf 1 januari 2012 krijgen dieren alleen nog antibiotica als ze ziek zijn. Ook geldt vanaf die datum een zwarte lijst, met daarop antibiotica die om redenen van volksgezondheid niet langer in de veehouderij gebruikt mogen worden.

Aandacht voor dierenwelzijn

De Dierenbescherming juigt de intenties van het Verbond van Den Bosch toe, maar vindt wel dat welzijn van het dier duidelijker voorop moet staan, in plaats van de bedrijfsvoering van de veehouder. De Dierenbescherming wil graag concrete afspraken op het gebied van dierenwelzijn, desnoods in een verbeterd plan. Ook milieuorganisaties vinden dat er onvoldoende garanties voor dierenwelzijn in de verklaring zijn opgenomen. De Brabantse Milieufederatie wil meer aandacht voor de omvang van de veestapel. De commissie geeft geen grens aan hoe groot een varkens- of kippenstal mag zijn. Maar volgens de commissie is klein of groot niet relevant. Ze zegt nee tegen stallen die niet goed zijn.

Partners in het Verbond van Den Bosch

De volgende partners nemen deel aan het Verbond van Den Bosch: Jumbo Supermarkten, Albert Heijn, Plus Supermarkten, C1000, MCD Supermarkten, Sligro Food Group, Coop Supermarkten, Spar, Vomar, Deen Supermarkten, Dekamarkt, Dirk van den Broek, Hoogvliet, Jan Linders, Nettorama, Poiesz Supermarkten, Boni-Markten, VION Food Group, VanDrie Group, Plukon Royale, Nutreco, Agrifirm, De Heus Voeders, LTO-Nederland, ZLTO, NVV, Brabants Landschap en Provincie Noord-Brabant.


(Bron foto: Commissie van Doorn)