Menu
Nieuws

Striktere milieuregels Brabantse veehouderij slecht voor dierenwelzijn?

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben ingestemd met een pakket van maatregelen die moet leiden tot een versnelde verduurzaming van de veehouderijsector. In 2022 moeten verouderde veestallen voldoen aan strengere eisen om stank en de uitstoot van fijnstof en ammoniak te beperken.

false

(1)