Nieuws

Stro als antwoord compostverbod vrijloopstal?

De vrijloopstal is middelpunt van discussie. Althans: het strooisel. Vakblad Melkvee bericht over het verbod -sinds 2015- van diverse zuivelbedrijven op compost als strooisel. Is stro het alternatief?

Voor een antwoord wendde het vakblad zich tot Marc Havermans uit Moerdijk (Noord-Brabant), zie: Stro in plaats van compost. Ook vakblad Veehouderij Techniek ging langs bij Havermans die flinke hoeveelheden stro aanvoert voor zijn stal. Zie: Stro vervangt compost. Het antwoord blijkt niet zo eenvoudig. Stro kent veel voordelen, maar het lijkt nog niet alle problemen te hebben opgelost.

Thermofiele sporen

De reden van het verbod, legt Veehouderij Techniek uit, zijn thermofiele sporen -TAS en XTAS genaamd- aanwezig in compost. Deze sporen kunnen via de spenen in de melk terechtkomen. FrieslandCampina en andere zuivelbedrijven verboden daarom het gebruik van compost op melkveebedrijven. Veehouders zoeken naar alternatieven en volgens Havermans is dat stro: het heeft 85 tot 90% droge stof en neemt dus goed vocht op. De grootste tegenvaller is voor Havermans, zo meldt Melkvee, dat de XTAS-waarde die in zijn stro-compostbodem werd gemeten, uitkwam op 6,5. FrieslandCampina vindt een waarde van maximaal 5 acceptabel.

Het is zoeken naar de reden waarom zulke hoge waarden zijn gemeten. In Veehouderij Techniek is te lezen dat het XTAS-niveau in een pak stro slechts 2,7 is.

Voor(oor)delen stro

Behalve dat stro in hoge mate vochtabsorberend is, is het ruim voorhanden. Veehouderij Techniek: 'Toch gebruiken veel veehouders het liever niet'. Stro zou een verhoogde kans op mastitis en klauwproblemen geven. Hoewel Havermans, als gezegd in Melkvee, qua klauwgezondheid, tankcelgetal of mastitis geen noemenswaardige verschillen bemerkt. Havermans wijst er wel op dat je geen 'prutshakselaartje' moet gebruiken voor het frezen van het stro om de grond goed te beluchten. Met een goede stroverdeler annex hakselaar verdeelt hij nu dagelijks vijf grote balen van 500 kilo over de vloer. Daarnaast zegt Havermans zich wel te realiseren dat stro wat kost.

Kosten versus baten

Maar, zoals hij stelt in Veehouderij Techniek: 'In de winter heb je maar een opdracht: je moet de bodem droog en begaanbaar houden. Dat kost geld. Maar je moet het gewoon doen. Strooi je niet genoeg, dan werk je in de winter heel erg onplezierig'. Het deert Havermans niet dat stro duurder is dan compost: 'Je moet het over het grote geheel zien'. Het vakblad licht dit toe: 'De leeftijd van de koeien is nu gemiddeld zes jaar. De oudste is dertien. Het celgetal ligt op een stabiel niveau tussen 150.000 en 225.000. Er is minder dan 15 procent uitval. Havermans: 'Dan mag het strooisel best iets kosten'.


(Bron foto: volgt nog)