Menu
Nieuws

Systematiek ontwikkeld voor opstellen Positieflijst Zoogdieren

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is bezig met het voorbereiden van een positieflijst voor in eerste instantie zoogdieren. Dit in het kader van de regelgeving ter uitvoering van de Wet dieren. Op de positieflijst komen diersoorten te staan die in Nederland gehouden mogen worden.

false

false

false

false